Čištění 2021: Opět hromady odpadků

Autor se stará i o čistotu vodního toku a okolní přírody. Zaměřuje se na dolní část toku a zejména na problematický úsek pravého ramene Farského potoka v Mydlovarském luhu. V roce 2018 provedl první větší úklid odpadků v korytu vodního toku a v jeho bezprostředním okolí. Jednalo se o jarní úklid, kdy byly odstraňovány odpadky zejména na důležitých místech a to kolem stavidel, stupňů a dalších často navštěvovaných a přístupných míst. Rok 2019 už patřil hloubkovému úklidu, kdy autor na jaře a následně na podzim navštívil i hůře přístupná místa. Jednalo se o dolní část toku a vytipována byla místa, kde hromadily v toku odpadky nejvíce. Stejná místa navštívil autor i v roce 2020, kdy využil k čištění jednak velmi nízký vodní stav na počátku jara a jednak volný čas při omezeních kvůli pandemii. A opět bylo nalezeno na kritických místech mnoho odpadu. Velmi podobné to bylo též letos.

Každý rok bylo mnoho odpadu odstraněno, ale mnoho ho též zůstává

Čištění 2021. Odpadky zachycené na okraji koryta Farského potoka.

Obr. 1 Odpadky zachycené na okraji koryta Farského potoka ke konci toku při první návštěvě místa autorem – pestrost odpadu je z fotky patrná, jaro 2020

Autor vyndal z vodního toku a uklidil z křovin a z lesa v jeho okolí za poslední roky mnoho odpadků. Samozřejmě jsou místa, kam se nelze dostat. Tam odpad zůstává. Odpadky jsou vyndány v rámci cílené kontroly a návštěvy míst z vodního toku, to přednostně. Dále jsou sebrány odpadky mimo koryto toku. Následně autor odnáší odpadky vlastní silou tam, kam patří. Tedy pokud možno do nejbližších nádob na odpad. Veškeré odpadky dle možností vytřídí do patřičných nádob. U objemnějšího odpadu, co není v jeho silách dostat na místo určení, zajistí odvoz.

Zejména z láhví pokud možno dostává obsah, mnohdy jde o poměrně nepříjemnou činnost. Nápoje v láhvích jsou po velmi dlouhé době co se v toku vyskytují totiž zkaženy a zkvašeny. Jaký druh odpadu nejčastěji nachází a jaké veškeré předměty byly nalezeny se dočtete dále.

Na tomto místě chci poděkovat státnímu podniku Povodí Labe, pracovišti Zdymadla Hradištko, který zajistil odvoz odpadu z lužního lesa poblíž zdymadla a to i bez upozornění na jeho shromáždění mnou u lesních cest. Dále chci poděkovat obecnímu úřadu Ostrá a jeho pracovníkům, kteří též odvezli v roce 2020 objemný odpad u obce Šnepov z okraje lužního lesa. A do třetice děkuji obecnímu úřadu Kostomlaty nad Labem a jeho pracovníkům, kteří odvezli odpad v podobě vhozeného těžkého pytle do toku Vlkavy u mostku silnice II/331 před Kostomlaty, u železničního viaduktu v obci a u stavidla pod obcí na základě mého oznámení.

Nejčastější místa s výskytem odpadu

Čištění 2021. Odpadky vytažené z Farského potoka u Šnepova.

Obr. 2 Vyndané odpadky z Farského potoka za tůní Králíček u Šnepova

Obr. 3 Vyndané odpadky z koryta Farského potoka u roury za Novákovou tůní, využit nízký vodní stav na počátku jara 2020

Problémem je Farský potok, kam stéká a hromadí se odpad z celého povodí Vlkavou. Tam je mnoho míst, kde ho je každý rok hodně. Nejvíce samozřejmě na počátku a to v Novákově tůni, na odtoku z tůně Žitina u Šnepova i za tůní Králíček. O něco méně ho je dále na toku. Při první návštěvě oblasti byla ale objevena místa, kde bylo naplaveno odpadků mnoho. Na Vlkavě pak u stavidel, kam bohužel odpad přivážejí a následně nechávají lidé. Ti, kteří tráví u vody volný čas a je jím lhostejné, že po sobě zanechají nepořádek a negativní stopu. Dále bylo mnoho odpadu kolem Hronětic.

Největším problémem je stavidlo pod Kostomlaty. To se nachází mimo obec s dobrým příjezdem a přijíždějí sem i lidé kteří oblastí jen projíždějí. Místo jsem kompletně uklidil například letos na jaře a za dva dny, když jsem tam přijel při běžné kontrole jsem zjistil v toku, na březích a v přilehlém křoví hromadu nových odpadků. Na podzim jsem nejen zde opět odpadky sebral a dal do velkého pytle. Ten jsem tam zavedl na případný další odpad. Budu doufat, že když někteří nedokáží odvézt to co na místo přivezli, tak že alespoň mají dostatek rozumu, aby odpad dali do pytle. Doufat v to, že ten/ti co mají neustále zálibu v rozbíjení skleněných láhví na dlážděném korytě u stavidla dostanou rozum, asi nemá smysl.

Problémem je i stavidlo v obci Kostomlaty poblíž železniční trati a také oblast pod mostkem tratě přes Vlkavu. Tam scházející se lidé zanechávají odpad též pravidelně a házejí ho též do toku. Pod mostkem rozbíjejí o pilíře také skleněné láhve. Takže uklízení v toku a kolem něj je v této oblasti vlastně práce kvůli těmto stále se opakující. Nabízí se říci zbytečná, ale pokud by ji někdo vykonával, tak by na těchto místech byla skládka. A koneckonců i dole v lužním lese by koryto toku mělo také podobu hromad odpadků. Některé se určitě při vysokém průtoku protlačí až úplně do poslední tůně, která je velmi špatně přístupná. Odtud už není problém, aby odpad vústil do řeky Labe.

Pořádám tímto vlastní akci úklidu Země, úklidu Česka s podtitulem úklid dolní části Vlkavy a Farského potoka. Místní úklidové akce (Kostomlaty i Ostrá) se starají o čistotu obcí a přilehlých oblastí. Ale je třeba projít se i podél vodních toků, prodrat se trochu křovím a uvidíte tu hrůzu. Nejlepší je to po zimě v období než začne významněji narůstat bylinné patro vegetace na březích toku a loukách. Po vyndání alespoň toho odpadu, co je v silách člověka, máte dobrý pocit. V dnešní době když zbavíte přírodu, navíc takto důležitou oblasti, alespoň trochy odpadků je to určitě hodně pozitivní.

Dále chci důrazně varovat před vstupem do koryta toku bez obuvi zejména u stavidel. Dávejte též pozor na koupající se psy, neboť se v korytu vyskytuje četné sklo po záměrném rozbíjení sklenic o dlažbu.

Nejčastější druhy odpadu

Asi nepřekvapí nikoho, že převažují výrobky z plastu. Což je vlastně ten největší problém současnosti. Plastu, který zůstane i ve vodě ponořený pod hladinou a ve vrstvě bahna na věky. Právě takto „uložené“ odpadky například v tůních není možné vyndat. To je možné jen při odbahňování těžkou technikou. Je tedy jasné, že pokud se bude dostávat stále tento odpad do vodního toku, tak stále bude tokem putovat. A kam jinam než do dolní části, kde má navíc nejlepší podmínky se zachytit a po čase i usadit a klesnou ke dnu. Plasty zůstanou opravdu téměř věčně a další přitékají. Aby takto krásná příroda jich nebyla plná, je nutné je alespoň částečně občas vyndat a dát kam patří.

Nezůstaneme jen u plastu obecně, ani jen u plastu. Konkrétně plastových láhví bylo odstraněno nejvíce. Velkým problémem jsou různé druhy polystyrenu. Převládá bílý drolící se na malé kuličky. To je problém každého toku a u Vlkavy to platí určitě dvojnásob. Různé druhy polystyrenů, různé kusy tohoto materiálu byly vyndány z vody vedle plastových láhví. K tomu další výrobky z plastů, hlavně sáčky, míčky, zapalovače nebo i hračky.

Časté jsou i skleněné láhve různého druhu, bílé, barevné, většinou velké a dále též menší či malé. A dále se vyskytují v toku plechovky, výjimečně pak textil. Ten je většinou u dna nebo přímo v hlíně na březích toku. Není až takových problémem.

Lze pochopit, že občas někomu něco spadne do vody, hlavně míče. Lze pochopit, že někdy odpad odfoukne do vody či do křoví vítr i z nádob na odpad. Zejména nejlehčí věci – sáčky. Ale mám takové zkušenosti, že četně se odpad dostává do toku buď zanecháním lidmi poblíž – tj. též v přírodě kam nepatří. Nebo přímo záměrným vhozením do vody. Potopené plechovky jsou toto také důkazem.

Čištění 2021. Pytel s odpadem ve Vlkavě u Kostomlat.

Obr. 4 Tento pytel s těžkým odpadem u silničního mostku poblíž Kostomlat nad Labem se větrem do Vlkavy nedostal

Letos opět pročištěno

Letos autor vysbíral opět odpad co bylo v jeho silách a odvezl do kam patří. Jsou místa, kde se nenahromadilo tolik odpadu. Kvůli nepřizpůsobivosti některých mezi tato místa nepatří stavidla, zde ho bylo mnoho. A nepatři mezi ně ani první tůně na Farském potoce v lužním lese, kam po vyšších průtocích v zimě a na jaře připlulo více odpadu. Jinde šlo o menší množství a bylo provedeno tzv. dočištění. Samozřejmě pod hladinou zůstává ještě mnoho odpadu, zejména v bahně tůní. Dále na místech, která jsou skutečně nepřístupná. Bohužel dolů připluje i odpad od nepořádných lidí z horní části roku. Zde je třeba počkat, až se odpad uvolní a pohne do míst přístupnějších. Autor příští rok opět projde důležitá místa a provede sběr odpadu.

Chcete mi pomoci? Pokud najdete odpadky ve vodě, pokuste se je z ní alespoň vytáhnout. To je první krok, zajistit odpadky alespoň z vody. Zejména u některých odpadků je to důležité. Letos jsem z Vlkavy vyndal menší kanystr se zbytkem motorového oleje. Jeho výskyt v toku je nepřípustný. Jak se tam dostal? Vítr ho tam asi nezanesl.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *