Rybníky na Smilovickém potoce

Rybníky na Smilovickém potoce spadají do povodí Jabkenického potoka. Jedná se o soustavu tří, dnes již pouze dvou rybníků velmi malé rozlohy. Nacházejí se v kaskádě blízko za sebou na počátku toku.

Jedná se o:

 • Knížecí rybník
 • Rybník Lutovník
 • Rybník Syrovátka

Ikona informaceZákladní údaje

Knížecí rybník

 • Výměra: 0.5ha
 • Nadmořská výška: 242m
 • Kilometr: 3.77 
 • Obec: Loučeň, NB
 • Napájení: Smilovický potok

Rybník Lutovník

 • Výměra: 0.7ha
 • Nadmořská výška: 235m
 • Kilometr: 3.39 
 • Obec: Loučeň, NB
 • Napájení: Smilovický potok

Rybník Syrovátka

 • Výměra: 0.5ha
 • Nadmořská výška: 226m
 • Kilometr: 2.75 
 • Obec: Smilovice, MB
 • Napájení: Smilovický potok

Charakteristika

Rybník se nachází kousek od pramene potoka v mokřadu na okraji lesa severozápadně od obce Loučeň. Přístupnost rybníka je velmi dobrá po lesní cestě, která vede poblíž hráze rybníka. U cesty se nachází také památný dub.  kousek po proudu toku se nachází rybník Lutovník, opět malý rybník více méně obdélníkového tvaru. Dojít lze do jeho blízkosti po místních lesních cestách z obce Loučeň či případně od obce Vlkava, tedy směrem od jihozápadu po delší cestě lesem. Rybník Syrovátka je trvale vypuštěn a je zarostlý rákosinami a travami. Má dnes tedy podobu mokřadu a plocha se jako rybník nevyužívá. Vlivem velmi slabé vodnosti potoka, který během léta často vysychá, se většinou vyskytuje snížená hladina i ve zbývajících dvou rybníkách.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Tři rybníky na velmi slabém toku Smilovický potok se nacházejí spíše na okraji lesa severozápadně od obce Loučeň. Malé vodní plochy plní funkce důležitých vodních zdrojů v krajině lesa, zadržují vodu v krajině, byť velmi její malé množství. Rybník Syrovátka je zaniklým rybníkem, delší dobu již není napuštěn a má podobu mokřadu. Místo je zarostlé rákosím a další vegetací. V případě většího sucha vysychají i zbývající vodní plochy, neboť vysychá celý Smilovický potok, jako zdroj jejich vody.