Stavidlo Straky

Stavidlo Straky je prvním stavidlem v dolní části toku Vlkavy. Nachází se v centru obce Straky na Nymbursku. Jeho účelem je mírné vzdutí hladiny vody pro různé účely. Zejména pro snazší odběr vody a vytvoření větší hloubky vody pro živočichy. Stavidlo prošlo v roce 2022 kompletní rekonstrukcí a následně bude zcela plnit svůj účel.

Stavidlo Straky - náčrt a popis prvků.

Základní údaje

  • Výška pole/vzdutí: 85cm*
  • Šířka pole: 220cm
  • Počet polí: 2
  • Nadmořská výška: 192m
  • Říční kilometr: 11.36
  • Účel: Vzdutí hladiny pro odběr vody a jiné účely
  • Provoz: Zahrazeno v teplé části roku (cca duben až říjen, při běžném průtoku)

*Může se po rekonstrukci vlivem chatrných původních hradel mírně lišit, bude přeměřeno

Charakteristika

Nachází se v obci u dětského hřiště poblíž silnice Straky-Boží Dar. Stavidlo se používá ke vzdutí hladiny vody nad ním pro její snazší odběr a pro vytvoření větší hloubky pro živočichy a obecně z pohledu zadržení vody v krajině během letního období. Zahrazováno je tedy na teplou část roku cca od dubna do října. Stavidlo prošlo během roku 2022 kompletní rekonstrukcí jeho majitelem. Tím je obec Straky, která stavidlo spravuje podle platného manipulačního řádu.

Vyhrazování stavidla se dále koná při významnějším zvýšení průtoku toku. V případě nevyhrazení by docházelo k rozlivu vody na přilehlé pozemky a k případnému zatápění níže položených míst.

Rekonstrukce v roce 2022

Proběhla během jarního až letního období správcem stavidla a spočívala v kompletní opravě zdění stavidla, dřevěné lávky pro přístup správy a samozřejmě velmi zchátralých dřevěných hradících polí. Vlivem jejich četné netěsnosti neplnilo toto stavilo již pořádně svoji funkci zvýšení hladiny vody v teplém období roku pro různé potřeby, zejména pro odběry vody. Též proběhla oprava dlažby u stavidla, která by ovlivněna i bouracími pracemi částí objektu.

Po vymontování hradících polí, strojovny a opravě zdění stavidla

Stavidlo po nemontování nových hradících polí a přístupové lávky

Po dokončení opravy stavidla a před dokončovacími pracemi na dlažbě

Shrnutí

Stavidlo v obci Straky patří mezi starší stavidla na dolní Vlkavě, společně s nimiž je postupně rekonstruováno. Potřebu rekonstrukce si vyžádalo, neboť těsnost hradících polí a ani těsnících plechů nebyla dostatečná.  Stavidlo zvyšuje hladinu nad ním o 85cm* oproti stavu při vyhrazení stavidla.

Vlastníkem a tedy správcem stavidla je obec Straky, která také provedla tuto rekonstrukci. *Po rekonstrukci se může lišit, bude přeměřeno.

Co mám dělat, když zaznamenám poškození stavidla? Určitě co nejdříve toto nahlásit správci a to podniku Povodí Labe. Napsat můžete i mě pomocí formuláře, já na patřičné místo nahlášení předám. Pokud jde o významné poškození, oznamujte toto bezodkladně. Nezkazíte nic, pokud nahlásíte problém úřadu obce Straky, v jejímž katastru se stavidlo nachází. Návod kam a kdy hlásit problémy s kontakty najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.