Žerčický potok

Žerčický potok je druhým větším a pojmenovaným přítokem Vlkavy směrem od pramene toku. Je prvním pravostranným přítokem na základě uvedených kritérií. Jde o malý potok, který svádí vodu z blízkého okolí. Na toku se nachází kaskáda malých nádrží a to nad obcí Žerčice, podle které byl zvolen název toku. Na východě sousedí s povodím Trnávky, která patří do povodí sousední Mrliny. Na západě s povodím Semčického potoka. Na severu pak se sousedním povodím Klenice.

Žerčický potok, ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Nová Telib, MB (rybníček v obci)
 • Nadmořská výška pramene: 290m
 • Ústí toku: Vlkava – zprava (v poli, jižně od obce Žerčice)
 • Nadmořská výška ústí: 227m
 • Délka toku: 3.6km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ∼ ústí pramene (0.39km)
 • ≈ rybník 1 (2.24km)
 • ≈ rybník 2 (2.41km)
 • ≈ rybník 3 (2.56km)
 • ≈ rybník 4 (2.73km)
 • ≈ rybník 5 (3.0km)
 • ∼ ústí pramene (3.25km)
 • → PRAMEN TOKU (3,6km)

Stojaté vody

Na toku se nachází kaskáda pěti malých nádrží. Nacházejí se v mírném zalesnění severozápadně od obce Žerčice, poslední nádrže jsou na okraji obce. Nádrže nejsou oficiálně nijak pojmenovány.

Shrnutí

Žerčický potok je velmi malým potokem s délkou pod 5km, který při suchém počasí může v létě i vysychat. Na toku se nachází kaskáda malých nádrží, které plní hlavní účel zadržení vody v krajině právě v případě suchého počasí, kdy se ztratí voda právě z vodoteče.


Co mám dělat, když na toku objevím problém? Rozhodně ro nenechat být a nahlásit, například mě pomocí nahlašovacího formuláře. Záleží na typu problému a místě jeho výskytu. Nahlásit ho můžete správci toku Povodí Labe i obecním úřadům Nová Telib a Žerčice, v jejichž katastru se tok nachází. Návod a kontakty uvádím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.