Rejšický rybník

Rejšický rybník patří mezi střední až větší vodní plochy a má velmi pravidelný obdélníkový tvar. Nachází se na východním okraji obce Rejšice a leží na Jabkenickém potoce, ze kterého je napájen přívodní strouhou.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 6.9ha
  • Nadmořská výška: 212m
  • Kilometr: 3.95 (napájecí strouha)
  • Obec: Kosořice, NB
  • Napájení: Jabkenický potok

Charakteristika

Velmi pravidelný obdélníkový tvar má Rejšický rybník nacházející se východně od Rejšic. Přístupnost rybníka je velmi dobrá, neboť se tento nachází přímo u obce a po jeho hrázi vede hlavní komunikace spojující obce Charvatce a Rejšice. To můžeme brát jako negativum ve vztahu ke klidnosti místa. Avšak komunikace nemá nijak silný provoz.

Rybík plní funkci zadržení vody v krajině, zlepšení místního klimatu i mnoho dalších. Napájí ho přívodní kanál z Jabkenického potoka, od něhož ústí místní pramen. Strouha vodu opět odvádí do zmíněného toku. Na východním břehu se nacházejí louky, které jsou mírně podmáčeny a existují zde tedy mokřady. Ty plní mnoho dalších důležitých funkcí, včetně útočiště ro mnoho živočichů.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník patří mezi střední až větší vodní plochy. Má pravidelný obdélníkový tvar, na východním břehu se nachází mírný mokřad na louce. Přístupnost má velmi dobrou, přes jeho hráz vede hlavní komunikace II/275 z Rejšic do Charvatců. Napájí ho přívodní strouha z Jabkenického potoka. Rybník plní mnoho funkcí, z hlavních jde o zadržení vody v krajině, zlepšení klimatu, místo pro živočichy či krajinotvorná funkce.