Pařezový rybník

Pařezový rybník na přítoku Ovčárenského potoka bez oficiálního názvu má malou výměru a jde o jeden z nejmenších rybníků v povodí. Nachází se mezi obcemi Jabkenice a Ledce, blíže u Jabkenic  to v rozsáhlém lese PP Jabkenicko.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 0.4ha
  • Nadmořská výška: 242m
  • Kilometr: 1.33
  • Obec: Jabkenice, MB
  • Napájení: bezejmenný tok (povodí Ovčárenského potoka)

Charakteristika

Drobný přítok Ovčárenského potoka má dvě vodní plochy průtočných rybníků. Vedle tohoto jde i o rybník Horní Matějovka, který se nachází těsně nad Pařezovým rybníkem. Rybník oválný tvar s jasně zřetelnou hrází. Přístupný je lesní pěšinou, která vede z hlavní lesní cesty spojující obce Jabkenice a Ledce. Rybník se nachází nedaleko od pramene toku. Též k němu lze dojít od osady Ovčárny po lesních cestách. Plní funkci retence vody v krajině, je významným prvkem a zdrojem vody pro zvěř žijící v lese, samozřejmě vedle vodní fauny. Malá vodní plocha je příjemnou zastávkou při procházce v této krásné lesní přírodní oblasti. Klima lesa zlepšuje zvyšováním vlhkosti, zejména v horkém letním počasí. To přispívá samozřejmě i ke zlepšení klimatu přilehlé obce. Dále plní další typické účely jako každá vodní plocha.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Malý obdélníkový až oválný rybník se nachází u obce Jabkenice poblíž hlavní cesty na Ledce. Jde o malou a jednu z nejmenších vodních ploch v povodí, přesto plní důležité funkce. Vyplatí se jmenovat její pozitivní vliv na klima v lese i přilehlém okolí, zejména v obci Jabkenice. A to samozřejmě společně s dalšími vodními plochami v okolí. Rybník se nachází konkrétně severovýchodně od Jabkenic.