Semčický potok

Semčický potok je druhým významnějším a pojmenovaným pravostranným přítokem Vlkavy od pramene. Jde o jedno z povodí vyskytující se nejseverněji v oblasti povodí Vlkavy. Název je spojen s názvem obce, kterou tok protéká. Pro informaci, v obci Semčice se nachází meteorologická stanice se srážkoměrem Českého hydrometeorologického ústavu. Na toku se nenacházejí žádné stojaté vody. Na východě sousedí s povodím Žerčického potoka, na západě s povodím Dobrovické stoky. Na severu se sousedním povodím Klenice.

Semčický potok - ilustrace povodí a objeků..

Základní údaje

  • Místo pramene: Ctiměřice, okr. MB (křoviny v poli)
  • Nadmořská výška pramene: 296m
  • Ústí: Vlkava – zprava (v poli, severovýchodně od obce Pěčice)
  • Nadmořská výška ústí: 220m
  • Délka toku: 3.5km

Trasa toku

  • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
  • ∼ ústí pramene bez názvu (0.64km)
  • ∼ ústí pramene bez názvu – Semčice (1.26km)
  • ∼ ústí pramene (2.54km)
  • → PRAMEN TOKU (3.5km)

Shrnutí

Jedním z mála toků, na kterém se nevyskytuje ani jeden rybník je právě Semčický potok. Ten sousedí na východě až severovýchodě s Žerčickým potokem. Na jihozápadě a západě s Dobrovickou stokou. Jde o krátký velmi malý tok, který v letním období za sucha může ztrácet vodnost.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Ctiměřice a Semčice, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.