Stavidlo Zbožíčko

Stavidlo Zbožíčko se nachází na jižním okraji obce Zbožíčko na Nymbursku. Nachází se poblíž rybářské chatky a dětského hřiště. Je druhým stavidlem na dolní Vlkavě směrem po proudu toku. Hlavním účelem je zajištění průtočnosti přilehlého rybníka Zbožíčko.

Stavidlo Zbožíčko - náčrt prvků a fotografie.

Základní údaje

  • Výška pole/vzdutí: 65cm
  • Šířka pole: 450cm
  • Počet polí: 1
  • Nadmořská výška: 191m
  • Říční kilometr: 9.37
  • Účel: Průtok přilehlým rybníkem, vzdutí hladiny
  • Provoz: Trvale zahrazeno (při běžném průtoku a potřebě průtoku rybníkem)

Charakteristika

Stavidlo má jedno dlouhé hradící dřevěné pole. Toto je zasazeno do kovových žlabů s pohyblivými tyčemi. Ovládá se z kovové lávky, která slouží zároveň jako lávka přes vodní tok v obci pro přecházení na druhý břeh toku. Slouží primárně k zajištění průtoku přilehlým rybníkem, dále k obecnému zvýšení hladiny vody v toku pro další účely. Dříve bylo účelem vzdutí hladiny i zajištění průtočnosti nad stavidlem vyúsťujícího náhonu (Doubravka, součást Hronětického náhonu).

Dnes je toto koryto zcela suché, hladina dosahuje příliš nízkých výšek pro jeho vodnost. Stavidlo je zpravidla trvale zahrazeno. Vyhrazuje se jen v případě vysokých průtoků nebo při potřebě vypustit přilehlý rybník. Okolní betony kolem stavidla jsou mírně zchátralé a dochází k průsakům vody kolem stavidla.

Stavilo neprošlo v několika minulých letech rekonstrukcí. Majitelem a správcem stavidla je obec Zbožíčko.

Shrnutí

Jde o nižší stavidlo oproti ostatním v dolní části toku. Toto stavidlo plní účel napájení přilehlého rybníka k toku Vlkavy. Tímto voda cirkuluje, odtéká přes malé stavítko do roury. Touto je svedena zpět do Vlkavy. Samozřejmě současně plní obecný účel zvýšení hladiny vody v toku. V minulosti šlo o účely zajištění vodnosti náhonu, tento důvod ale před lety odpadl. Stavidlo je vlivem nutnosti cirkulace vody rybníkem po většinu roku zahrazeno. Jedno širší přelivné pole velmi dobře slouží pro přepad vody, není totiž náchylné k zachycování unášených předmětů tokem. Zastupuje i druhé přelivné pole a vyrovnává se tím stavidlu odpovídajícímu šířce koryta toku v této části toku (stavidlo Straky). Správu stavidla vykonává majitel, obec Zbožíčko.

Co mám dělat, když zaznamenám poškození stavidla? Určitě co nejdříve toto nahlásit správci a to podniku Povodí Labe. Napsat můžete i mě pomocí formuláře, já na patřičné místo nahlášení předám. Pokud jde o významné poškození, oznamujte toto bezodkladně. Nezkazíte nic, pokud nahlásíte problém úřadu obce Zbožíčko, v jejímž katastru se stavidlo nachází. Návod kam a kdy hlásit problémy s kontakty najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.