Rybníky na Boží Vodě

Rybníky na Boží vodě v povodí Jabkenického potoka čítají pět vodních ploch přímo na tomto toku a tři vodní plochy na malých pramenech bez oficiálních názvů ústících do této vodoteče. ři plochy jsou malé až střední, ostatní velmi drobné.

Jedná se o:

 • Dubnický rybník
 • Nový rybník
 • Vrbičkový rybník
 • Dubový rybník
 • Olšový rybník
 • Sladový rybník
 • Rybník Na Kocourku
 • Rybník U Boží vody

Ikona informaceZákladní údaje

Dubnický rybník

 • Výměra: 1.2ha
 • Nadmořská výška: 207m
 • Kilometr: 1.45
 • Obec: Chudíř, MB
 • Napájení: Boží Voda

Vrbičkový rybník

 • Výměra: 1.2ha
 • Nadmořská výška: 207m
 • Kilometr: 1.45
 • Obec: Chudíř, MB
 • Napájení: Boží Voda

Nový rybník

 • Výměra: 1.2ha
 • Nadmořská výška: 207m
 • Kilometr: 1.45
 • Obec: Loučeň, NB
 • Napájení: Boží Voda

Sladový rybník

 • Výměra: 1.2ha
 • Nadmořská výška: 207m
 • Kilometr: 1.45
 • Obec: Loučeň, NB
 • Napájení: Boží Voda

Ostatní:

 • Výměra: do 0.1ha
 • Nadmořská výška: 231-250m
 • Kilometr:
 • Obec: Loučeň, NB
 • Napájení: prameny, přítoky Boží Vody

Charakteristika

Na drobném vodním toku, přítoku Jabkenického potoka se nachází celkem pět rybníků a v povodí tohoto toku další tři. Jde o menší nebo zcela malé vodní plochy. Tyto též plní své základní funkce, stejně jako ostatní rybníky v povodí. Nacházejí se jižně od obce Chudíř na jižním okraji okresu Mladá Boleslav. V oblasti lesa se nachází Slatiniště kolem Loučeňských rybníčků, které je nejvýznamnějším v ČR. Tento biotop se považuje za dosti zachovalý, proto jde o Evropsky významnou lokalitu. Ochrana zdejší přírody a krajiny je tedy velmi důležitá.

K rybníkům o něco větší rozlohy se lze dostat hlavní cestou ze silnice Loučeň – Chudíř. Tyto rybníky se nacházejí na okraji lesa. K ostatním můžeme dojít po lesních cestičkách a to z uvedené silnice i z obcí Chudíř a Loučeň. Rybníky se nacházejí kousek od známého zámku Loučeň a místních atrakcí. Není tedy od věci udělat si při návštěvě zámku následně i výlet do krásné čisté okolní přírody. U rybníčků najdete přístřešky s informačními tabulemi. O něco jižněji v lese se nacházejí rybníky na Smilovickém potoce.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Pět rybníků se nachází přímo na toku Boží Voda, další tři na pramenech ústících do toku či případně jeho zdrojnicích. Dva najdeme na okraji lesa, další uvnitř lesa, kde se nachází také Slatiniště jako zachovalý biotop a Evropsky významná lokalita. Návštěva rybníčků a oblasti určitě stojí za jeden krásný výlet, pakliže máte rádi přírodu. Do oblasti rybníků se dostanete ze silnice Loučeň – Chudíř a také lesními cestami z obcí Chudíř i Loučeň.