Ptácký rybník

Ptácký rybník je v kaskádě sedmi rybníků na Svatojířském potoce třetí od pramene toku. Nachází se u osady Kačerovna v rozsáhlých lescích PP Jabkenicko. Spadá do katastru obce Ledce, MB. Tvoří další vodní plochu v zalesněné oblasti PP a plní mnoho dalších funkcí.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 4.0ha
  • Nadmořská výška: 242m
  • Kilometr: 2.48
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: Svatojířský potok

Charakteristika

Rybník leží v lese, kde plní mnoho funkcí stejně jako ostatní rybníky na potoce. Má podobu nádrže přibližně obdélníkového tvaru. Přístupný je po zpevněné cestě od obce Ledce a dále po lesních cestách. Po té samé cestě k němu lze přijít i z opačného směru, od jihozápadu z obce Jabkenice. Nachází se v lese PP Jabkenicko. Rybník má podobu nádrže, mírně protáhlého koryta toku. Nachází se jihozápadně od obce Ledce.

Využívá se předně k chovu ryb, jako většina zdejších rybníků soustav na přítocích Vlkavy. Samozřejmě plní též důležitou roli krajinného prvku a zadržení vody v krajině, jeho objem činí 70 000m3. Také je domovem pro četné druhy fauny žijící v rozsáhlém lese a také pro četnou flóru. V suchém období je tak velmi významným zdrojem vody pro živočichy, rostlinstvo a obecně pro les ve spojení s dalšími podobnými vodními plochami v blízkém okolí.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Přibližně obdélníkový tvar podoby nádrže s výměrou 4.0ha, to je třetí rybník na Svatojířském potoce od pramene toku. Rybník se nachází v nadmořské výšce 242m. Plní mnoho funkcí, například retenční, rybochovnou, ekosystémovou a krajinotvornou.