Rybník Hladoměř

Rybník Hladoměř je prvním rybníkem na Svatojířském potoce ve směru od ústí toku do Vlkavy. Nachází se na toku těsně před jeho ústím a to v polích, těsně za hranicí PP Jabkenicko. Patří do soustavy sedmi rybníků na potoce. V sušších letech má nižší hladinu vody a na okrajích dochází k tvorbě mokřadů.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 1.1ha
  • Nadmořská výška: 226m
  • Kilometr: 0.27
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: Svatojířský potok

Charakteristika

Rybník Hladoměř se nachází na konci jmenovaného vodního toku. A to kousek přes jeho ústím do Vlkavy za PP Jabkenicko východně od obce Pěčice, na okraji katastru obce Žeřčice nacházející se severně. Rybník patří k menším plochám v povodí a má obdélníkový tvar. Objem má 20 000m3 vody a používá se výhradně pro chov ryb. Samozřejmě plní funkci důležitého krajinného prvku zadržujícího vodu v krajině společně v soustavě kaskády dalších rybníků na toku. Též zlepšuje místní klima zvýšením vlhkosti vzduchu v okolí, zejména v horkém a jinak suchém letním počasí. Patří k malým vodním plochám v dílčím povodí i v celém povodí Vlkavy. Přesto jde o důležitou retenci vody, neboť každá vodní plocha se počítá.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník Hladoměř se nachází jako jediný na tomto toku těsně za hranicí PP Jabkenicko, mimo Svatojířský les. Najdeme ho v polích a přístupný je polními cestami z obcí Semčice, Pěčice i Žerčice. Cesta vede následně po hranici PP