Mlýnský rybník II

Mlýnský rybník II na Vlkavě je rybník napájený přivaděčem, tedy umělou strouhou z Vlkavy. Přes rybník dochází k převodu vody z Vlkavy do Dobrovické stoky, kam odtoková strouha z rybníka ústí. Nedaleko ovšem ústí samotná Dobrovická stoka a tedy opět i převedená voda do Vlkavy. Rybník se nachází u obce Pěčice a to na severovýchodním okraji obce a je další významnou vodní plochou na horní Vlkavě od pramene. Není přímo průtočným rybníkem vodním tokem. Z Vlkavy vede přivaděč kousek od ústí Semčického potoka do ní. Z rybníka opět vyúsťuje vodoteč, která vodu odvádí. Vede severním okrajem obce Pěčice a následně polem.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 8.0ha
  • Nadmořská výška: 219m
  • Kilometr: 31.9
  • Obec: Pěčice, MB
  • Napájení: Vlkava

Charakteristika

Rybník je protékán umělou strouhou, která odbočuje z Vlkavy u Pěčic a to ihned za ústím Semčického potoka. Odbočuje na pravém břehu a brzo poté ústí do rybníka. Rybník sahá až blízko ke korytu Vlkavy a to hlavně v jihovýchodní části. Odtok rybníka se nachází na západě, kde pokračuje umělá strouha okrajem obce Pěčice, polem a následně ústí do Dobrovické stoky. A to kousek nad ústím stoky do Vlkavy. Objem zadržené vody činí 50 000m3. Rybník slouží k chovu ryb. Nezaměňovat s Mlýnským rybníkem I, který se nachází na horní Vlkavě a považuje se za prameniště toku, byť skutečný pramen se nachází dále sveden do trubek. Též nezaměňovat s Mlýnským rybníkem na Jabkenickém potoce.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Významnou vodní plochou hned za Velkoledeckým rybníkem ve směru po proudu Vlkavy je právě s výměrou 8ha Mlýnský rybník II. Nachází na okraji obce Pěčice mimo hlavní koryto toku Vlkavy. Napájen je umělou strouhou z Vlkavy a částečně se převádí vody do Dobrovické stoky. Avšak ta ústí brzy zpět tímto do Vlkavy za Pěčicemi. V povodí Vlkavy mají tři rybníky název Mlýnský, dva se nacházejí přímo na Vlkavě (zde v přehledu je rozlišuji). Jeden se nachází na Jabkenickém potoce.