Stračí potok

Stračí potok je druhým nejdelším přítokem Vlkavy a dalším z mnoha významných levostranných přítoků kmenového toku povodí. Tok nemá zásadní přítoky, ale v horní části se na něm nacházejí rybníky plnící funkci retence vody v převážně lesní krajině. Tyto také plní funkci krajinného prvku a další funkce. Tok také napájí menší rybníky podoby nádrží na východním okraji obce Straky. Pramen se nachází v rybníku Rybízák, kdy za počátek toku se považuje výtok z tohoto rybníka. Povodí sousedí na severu a severovýchodě s povodím Jabkenického potoka. Na východě se sousedním povodím Mrliny a na jihu pak s drobnými přítoky Vlkavy jako jsou prameny u Hronětic a dále Hluboký příkop.

Stračí potok - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Loučeň, NB (jihovýchodně od obce na okraji lesa)
 • Nadmořská výška pramene: 247m
 • Ústí: Vlkava – zleva (v poli, pod obcí Zbožíčko)
 • Nadmořská výška ústí: 193m
 • Délka toku: 12.5km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ∼ ústí Čileckého potoka (2.07km)
 • ≈ rybníky Pančák a Řetice u obce Straky (2.92km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.16km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (6.41km)
 • ≈ koupaliště Zavadilka (8.85km)
 • ≈ Olšový rybník (10.04km)
 • ≈ Nový Jizbický rybník (10.48km)
 • ≈ Jívový rybník (11.35km)
 • ≈ Rybník Rybízák, → PRAMEN TOKU (12.5km)

Stojaté vody

Na Stračím potoce najdeme v horní části toku čtyři rybníky, jeden se nachází v úplné horní části toku. Tyto se nacházejí v zalesněné oblasti mezi Loučení, Jizbicemi a Všejany. Plní zejména funkce retence vody v lesní krajině, povodí a dotvářejí krajinu.

 • Rybízák: výměra 0.41ha, nadmořská výška 245m
 • Jívový rybník: výměra 2.1ha, nadmořská výška 240m
 • Nový Jizbický rybník: výměra 1.7ha, nadmořská výška 232m
 • Olšový rybník: výměra 0.55ha, nadmořská výška 225m
 • Rybník Pančák: výměra 0.27ha, nadmořská výška 192m
 • Rybník Řetice: výměra 0.18ha, nadmořská výška 192m

Shrnutí

Stračí potok nemá nijak velké povodí a ani průtok. Patří ale mezi nejdelší v povodí Vlkavy. Na počátku teče lesem, ke konci rozsáhlými poli. V horní části se nachází kaskáda čtyř rybníků, v dolní napájí malé rybníky/nádrže u obce Straky. Většina přítoků jsou drobné prameny.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Jizbice, Krchleby, Čilec, Straky, Zbožíčko a úřad městysu Loučeň, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.