Rybníky na Svatojířském potoce

Rybníky na Svatojířském potoce se vyskytují v typické kaskádě za sebou v poměrně úzkém rozestupu. Většina z nich se nachází v lesní oblasti  rozsáhlého Svatojířského lesa a kromě jednoho se všechny nacházejí v oblasti PP Jabkenicko. Jedná se spíše o menší rybníky a jeden velmi malý s výměrou pod 2ha. Přehled rybníků ukazuje náčrt mapy povodí s vyznačením rybníků jako objektů označených trojúhelníky. Stručný přehled uvádí výpis s odkazy na stránky o konkrétních rybnících. Na těchto se dočte zájemce další informace, které se podle potřeby doplňují nebo aktualizují. Základní pevné informace jako jsou například nadmořská výška výskytu rybníka nebo říční kilometr jeho výskytu samozřejmě zůstávají beze změn vždy.

V povodí se vyskytuje 7 rybníků, přehled níže je uvádí v pořadí od počátku toku a tedy nultého kilometru. Z tohoto pohledu se za počátek toku považuje jeho ústí do toku jiného, případně (není samozřejmě případ povodí u nás) ústí toku do moře.

Svatojířský potok - rybníky na Svatojířském potoce, ilustrace povodí a objekty.

Rybníky na Svatojířském potoce

 • Hladoměř
 • Kamenec
 • Jistebský rybník
 • Neřád
 • Ptácký rybník
 • Melicharovský rybník
 • Borůvek

⇒ Podrobnější informace o konkrétním rybníce najdete na dalších stránkách po kliknutí na patřičný odkaz.

Velikost rybníků

Pro obecný přehled uveďme hlavní statistiky. Jde zejména o velikost rybníků, která se většinou určuje podle výměry udané v hektarech (ha). I zde se podle tohoto budeme řídit a rybníky třídit podle výměry.

 • Nejmenší rybník: 1.0ha (Borůvek)
 • Největší rybník: 7.3ha (Jistebský)
 1. Jistebský rybník (7.3ha)
 2. Neřád (4.9ha)
 3. Kamenec (4.8ha)
 4. Ptácký rybník (4.0ha)
 5. Melicharovský rybník (3.5ha)
 6. Hladoměř (2.8ha)
 7. Borůvek (1.0ha)

Závěr

Svatojířský potok na malou délku svého toku obsahuje velký počet vodních ploch v kaskádě. Veškeré rybníky nejdete za sebou v rozsáhlém Svatojířském lese, odkud má název i tento vodní tok. Jde o jeden z hlavních přítoků horní Vlkavy. V oblasti tvoří kaskáda rybníků důležitou součást krajiny. Jde o zadržení vody v krajině formou vodních ploch, což přispívá k lepšímu klimatu v okolí a to nejen v lese a přírodní oblasti, ale i v obcích. Rybníky slouží samozřejmě i dalším účelům, včetně hospodářských jako je hlavně chov ryb. Neméně důležitá je funkce domova mnoha živočichů a podmínek pro růst mnoha rostlin.