Svatojířský potok

Svatojířský potok je významnějším přítokem Vlkavy v horní části povodí. Je druhým větším a pojmenovaným levostranným přítokem a třetím přítokem podle těchto kritérií od pramene toku. Název toku je zvolen podle oblasti nazvané Svatojířský les, kterou protéká. I na tomto toku, podobně jako na sousedních, se nachází kaskáda rybníků a to v rozsáhlých lesích. Tok sousedí na severu a severovýchodě s povodím Ledeckého potoka. Na východě sousedí s vedlejším povodím Mrliny. Na západě je součástí Vlkavy a na jihu sousedí s povodím Ovčárenského potoka.

Svatojířský potok, ilustrace povodí a objekty.

Základní údaje

 • Místo pramene: Seletice, NB (les, Svatojířský les)
 • Nadmořská výška pramene: 270m
 • Ústí toku: Vlkava – zleva (východně od obce Pěčice)
 • Nadmořská výška ústí: 220m
 • Délka toku: 6.0km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ≈ rybník Hladoměř (0.27km)
 • ≈ rybník Kamenec (0.71km)
 • ≈ Jistebský rybník (0.3km)
 • ≈ rybník Neřád (0.83km)
 • ≈ Ptácký rybník (2.48km)
 • ≈ Melicharovský rybník (3.17km)
 • ∼ ústí toku bez názvu (3.84km)
 • ≈ rybník Borůvek, ∼ ústí pramene (4.0km)
 • ∼ ústí toku bez názvu (4.74km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (5.7km)
 • → PRAMEN TOKU (6km)

Stojaté vody

Svatojířský potok je jedním z toků, na kterém se nachází nejvíce rybníků z celého povodí. Na tomto toku je jich sedm. Některé z nich mají větší rozlohu. Rybníky se vyskytují převážně v rozsáhlém lese a zadržují zde v důležité krajině vodu. Jsou prvkem krajiny a užívají se k chovu ryb.

 • Rybník Hladoměř: výměra 1.1ha, nadmořská výška 226m
 • Rybník Kamenec: výměra 4.8ha, nadmořská výška 230m
 • Jistebský rybník: výměra 7.3ha, nadmořská výška 233m
 • Rybník Neřád: výměra 4.9ha, nadmořská výška 237m
 • Ptácký rybník: výměra 4.0ha, nadmořská výška 242m
 • Melicharovský rybník: výměra 3.5ha, nadmořská výška 245m
 • Rybník Borůvek: výměra 1.2ha, nadmořská výška 250m

Shrnutí

Svatojířský potok je jedním z významných přítoků Vlkavy. Jde o tok z vyšším počtem rybníků v kaskádě, které mimo jiné tvoří zásobárnu vody v krajině. Z hlediska povodí sousedí na severu a severovýchodě s povodím Ledeckého potoka, na jihu a jihozápadě s povodím Ovčárenského potoka. Největším rybníkem o výměře 7.3ha je Jistebský rybník. Patří mezi největší rybníky celého povodí Vlkavy.


Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Žerčice a Ledce, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.