Uklízelo se kolem Vlkavy.

Uklízelo se kolem Vlkavy

Uklízelo se kolem Vlkavy, záslužná práce dobrovolníků proběhla k termínu druhého hlavního úklidového dne v rámci akce Ukliďme Svět, ukliďme Česko. S názvem akce Ukliďme Vlkavu se jednalo o oficiální dobrovolnickou akci. Organizátorkou této úklidové akce byla paní Marta Martinová, které patří velký dík. Společně s dobrovolníky, kteří se k akci připojili, byly sesbírány odpadky z koryta vodního toku a jeho okolí v lužním lese. Tedy v úplné dolní části povodí. Sběr odpadků v houštinách kolem vodního toku je samozřejmě náročnější než klasický úklid v obcích a ve městech. Proto nutno zdůraznit velký dík účastníkům této úklidové akce.

Čištění 2021. Odpadky vytažené z Farského potoka u Šnepova.

Pět pytlů odpadků odvezeno, další odpad se sebere

Sběrači sebrali v úplné dolní části koryta Vlkavy a částečně ramene Farského potoka 5 pytlů odpadků. To je samozřejmě hodně i vzhledem k tomu, že bylo poměrně podrobně uklizeno v celé této oblasti autorem tohoto webu. A to v letech 2019 až 2021, vždy na jaře a částečně na podzim. Více viz článek Čištění 2021: Opět hromady odpadků.

Fakt, že bylo sebráno tolik odpadu je samozřejmě dobrou, ale i špatnou zprávou. Jednak jde o skvělý čin zbavení toku a přírody odpadu. Ale také to ukazuje, kolik odpadu se v oblasti hromadí.

Nejvíce odpadků do oblasti přitéká vodním tokem. Vodní tok Vlkavy se potýká s problémem, že se do něho dostává poměrně hodně odpadků. Četně jde o neohleduplnost lidí, kteří odpadky u vodního toku nechávají nebo případně i záměrně do toku hází. Chci zde znovu upozornit na tento problém například kolem Kostomlat, tedy v dolní části povodí. Ale bohužel najdeme odpadky v toku i kolem Čachovic, ve střední části toku. Další odpadky přinesou do oblasti lidé, kteří po zkonzumování jídla či pití obal jednoduše odhodí. Případně existují lidé, kteří i velkoobjemový odpad do přírody přímo přivezou a vyhodí. Jde o vrchol drzosti, ale toto se bohužel poměrně hodně děje.

Mnoho odpadků je skrytých. Vodní tok je prostředím, kde odpadky bohužel po poměrně krátkém čase na první pohled nespatříme. Také jsou zde místa, odkud je, byť je vidíme prostě nedostaneme. Jde o odpadky kleslé na dně koryta toku v bahenních nánosech či v bahně uprostřed tůní. Zde se skutečně nikdo jen tak nedostane.

Z oblasti se odvezlo 5 pytlů odpadků a zbývající odpadky se během podzimu odvezou ze zbytku oblasti dolní části Vlkavy. Jde zejména o místa s četným výskytem odpadu, centrum obce a stavidla. Zde byl odpad připraven na hromádkách.

Čištění 2021. Pytel s odpadem ve Vlkavě u Kostomlat.

Pytel s odpadem se dostane do toku Vlkavy bohužel jednoduše. Na mostku zastaví automobil a pytel je v toku. Vyšší průtok vody pytel odnese dolů do lužního lesa. Ten se po čase ponoří pod hladinu a do bahna a je bohužel součástí přírody. Když je v pytli například láhev s olejem, tak to je úplně „v pytli“.

Akce se zopakuje

Nutnost opakování akce úklidu v korytu Vlkavy a kolem něj ukazuje množství odpadu, který byl nalezen a odstraněn. Akce se tedy zopakuje opět při hlavním, jarním, úklidovém dni v březnu 2023. V jarním období se lze zaměřit na úklid podstatně detailněji. Úklid je pro účastníky také o něco jednodušší. V březnu než začne narůstat vegetace kolem koryta toku vidíme odpad, který v létě a nyní na podzim nemáme šanci spatřit. A také se účastníci nemusejí prodírat hustými křovinami.

Uklízet pravidelně dvakrát ročně i v této oblasti má smysl a je skutečně nutné. Hlavní úklid po zimě tedy v březnu a poté v září opět projití oblasti se sběrem nahromaděného odpadu po létě. Zúčastněte se, prosím, této akce. Pokud Vám alespoň trochu záleží na přírodě či oblasti, ve které žijete, tak musíte uznat že jde o jednu z nejsmysluplnějších věcí, kterou můžeme pro planetu a vlastně i pro sebe samé vykonat. Děkuje Vám řeka Vlkava.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *