Rybník Velký Záhumenní

Rybník Velký Záhumenní se nachází v polích západně od obce Jabkenice a na severovýchodním okraji obce Charvatce na Jabkenickém potoce. Potok rybníkem přímo neprotéká, tento teče kolem rybníka a rybník napájí umělou strouhou. Rybník patří mezi větší vodní plochy v povodí potoka i v povodí horní Vlkavy a napojen je na Malý rybník, nacházející se těsně pod jeho hrází.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 6.1ha
  • Nadmořská výška: 223m
  • Kilometr: 6.44
  • Obec: Charvatce, MB
  • Napájení: Jabkenický potok

Charakteristika

Obdélníkový rybník je větší vodní plochou v povodí a nachází se mezi obcemi Jabkenice a Charvatce. Po jeho hrázi vede zpevněná cesta z hlavní komunikace II/275 na okraji obce Charvatce. Pod hrází rybníka se nachází Malý rybník, který k němu více méně patří. Rybník napájí umělá strouha z Jabkenického potoka, která vyúsťuje v obci Jabkenice kousek od posledního rybníka kaskády nacházející se východně od Jabkenic (následně v oboře). Strouha vyústí z pravého břehu potoka. Z Velkého záhumenního rybníka vytéká voda jednak přímo do koryta Jabkenického potoka a jednak přes Malý rybník, který je tímto napájen.

Přístupnost rybníků je výborná, neboť se k nim lze po cestě dostat snadno z hlavní komunikace v Charvatcích. Polní cesta vedoucí po hrázi rybníka, resp. mezi rybníky pokračuje polem k místnímu letišti. Rybník plní důležitou funkci retence vody, útočiště pro živočichy a v neposlední řadě zlepšuje klima místních obcí.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Větší vodní plocha v povodí plní funkce retence vody, chovu ryb i přispění ke zlepšení místního klimatu. Přístupná je velmi dobře po polní cestě z hlavní silnice II/275 v obci Charvatce. Rybník napájí umělá strouha z potoka, část vody přepadá do Malého rybník pod ním a následně vytéká zpět do potoka.