Malopěčický rybník

Malopěčický rybník na Ovčárenském potoce jako součást soustavy na tomto toku se nachází východně od obce Pěčice. Vyskytuje se v PP Jabkenicko v polích nedaleko okraje lesa.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 3.2ha
  • Nadmořská výška: 230m
  • Kilometr: 2.16
  • Obec: Pěčice, MB
  • Napájení: Ovčárenský potok

Charakteristika

Rybník se nachází u hlavní polní cesty vedoucí od komunikace na okraji obce Pěčice. Cesta vede po hrázi tohoto rybníka, přibližně oválného až půlkruhovitého tvaru. Takže přístupnost rybníka je velice dobrá. Z cesty se naskýtá krásný výhled na tuto vodní plochu, která plní různé účely. Mezi hlavní účely těchto menších až středních vodních ploch povodí, mezi které patří i tento rybník, patří hlavně chov ryb. Ale také obecně zadržení vody v krajině s příznivým vlivem na klima. Též její využití živočichy či rostlinami. Oblast PP a Svatojířského lesa lze považovat za významná přírodní místa.

K rybníku lze přijít i lesem, například pěšinou vedoucí po okraji lesa z obce Jabkenice nebo místními lesními cestičkami i od jiných rybníků. Další rybníky na toku v kaskádě se nacházejí totiž v lesní oblasti. A to platí i o rybnících soustav dalších vodních toků v oblasti. Pod rybníkem se na toku nachází ještě Oborní rybník a dále Obecní rybník.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník se nachází v polích východně od Pěčic. Po jeho hrázi vede širší polní cesta. Další menší vodní plocha soustavy rybníků na Ovčárenském potoce se nachází ve směru od ústí toku za dvěma rybníky blíže směrem k obci. Vodní plocha plní všechny základní účely jako ostatní v oblasti. Zejména účely chovu ryb, zadržení vody v krajině a vhodné prostředí pro určité živočichy či rostliny.