Oborní rybník

Oborní rybník se nachází jihovýchodně od obce Pěčice na Ovčárenském potoce v soustavě rybníků na tomto toku. Jedná se o předposlední rybník před ústím toku do Vlkavy. Nachází se v oblasti PP Jabkenicko, mimo lesní oblast v polích.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 3.0ha
  • Nadmořská výška: 228m
  • Kilometr: 1.79
  • Obec: Pěčice, MB
  • Napájení: Ovčárenský potok

Charakteristika

Rybník má dosti pravidelný obdélníkový tvar a nachází se v polní oblasti jihovýchodně od obce Pěčice, kousek od Obecního rybníka (po proudu) a hned vedle Malopěčického rybníka (proti proudu). Tyto dva rybníky od sebe dělí širší polní cesta vedoucí od hlavní silnice, odbočující kousek za Pěčicemi (při jízdě z Pěčic na Jabkenice). Cesta vede k nedaleké osadě Ovčárny. Rybník je hůře přístupný, neboť k němu nevede žádná pěšina. Z hlavní cesty (odbočení u Malopěčického rybníka) se nachází kolem potoka louka, která může být podmáčená. Jít k němu lze tedy je po okraji následného pole. Protože pod jižním břehem přitéká bezejmenný tok, přítok Ovčárenského potoka, který do něj ústí pod hrází tohoto rybníka. Při cestě od Obecního rybníka nutno jít též pouze po okraji pole. Průchodnost v takovém případě zaručit nelze.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Oborní rybník má pravidelnější obdélníkový tvar a nachází se v poli kousek jihovýchodně od obce Pěčice a velmi malý kousek od Obecního rybníka (blíže k obci) a Malopěčického rybníka (kousek dále proti proudu toku). Rybník je dalším rezervoárem vody v povodí v rámci soustavy na Ovčárenském potoce v PP Jabkenicko. Přístupnost je z hlavní cesty vedoucí ze silnice u Jabkenic. Přímo k rybníku se dostat může být obtížnější, neboť se nachází mimo cestu. Louka v okolí rybníka může být podmáčena.