Řeka Vlkava

Voda mě přitahuje a zajímá od mala. Vodní toky, vodní díla. Jednoduše, když voda teče tokem, přes vodní dílo, je zadržena a podobně. Voda, jako životadárná tekutina. Obor hydrologie a jemu příbuzné meteorologie a klimatologie jsou mojí parketou. Chraňme vodu a přírodu "jako oko v hlavě". Od mala navštěvuji jedno drobné povodí malé řeky (říčky). Dnes k němu mám vztah, velmi kladný. Je to říčka Vlkava na Nymbursku. Vedle toho, že zde pozoruji hydrologický vývoj, též se snažím starat se alespoň o mnou návštěvnou dolní část povodí. A to zejména ve smyslu ekologie nejen v přírodně významné oblasti Mydlovarského luhu. Na tomto webu publikuji informace o tomto povodí jako celku a zejména o stavu toku v dolní části (Kostomlaty nad Labem a okolí). Zajímá vás ohledně tohoto toku/povodí něco? Neváhejte se mě zeptat, buď přímo zde na stránce nebo na emailu. Velmi rád vám předám své znalosti i zkušenosti.

Využijte jarní uklízení. Čištění 2021. Odpadky vytažené z Farského potoka u Šnepova.

Využijte jarní uklízení

Využijte jarní uklízení a pomozte přírodě zbavit ji odpadků, přes zimu se jich nahromadilo hodně a případně ty, které nebyly vidět nyní jsou. Než začne narůstat bylinné patro vegetace, je určitě na místě toho využít. Zejména na březích toků toto narůstá poměrně rychle a je bujné, proto nyní je jedinečná příležitost najít a sebrat zde […]

Využijte jarní uklízení Read More »

Průběh opravy stavidla na strouze Vlkavy

V tomto článku Vám poskytuji průběh opravy stavidla na strouze Vlkavy, která začala v týdnu od 10. října 2022. Oprava koncového stavidla na strouze Vlkavy byla v plánu již delší dobu, realizovat se měla v minulé chladné části roku. Termín opravy se však posunul, ale již nyní v říjnu na začátku další chladné části roku

Průběh opravy stavidla na strouze Vlkavy Read More »

Uklízelo se kolem Vlkavy.

Uklízelo se kolem Vlkavy

Uklízelo se kolem Vlkavy, záslužná práce dobrovolníků proběhla k termínu druhého hlavního úklidového dne v rámci akce Ukliďme Svět, ukliďme Česko. S názvem akce Ukliďme Vlkavu se jednalo o oficiální dobrovolnickou akci. Organizátorkou této úklidové akce byla paní Marta Martinová, které patří velký dík. Společně s dobrovolníky, kteří se k akci připojili, byly sesbírány odpadky

Uklízelo se kolem Vlkavy Read More »

Jak zamezit stoku odpadu do Mydlovaru?

O tom, že odpadky ve Farském potoce protékajícím Přírodní rezervací a Evropsky významnou lokalitou Mydlovarský luh jsou dlouhodobým problém se ví. V tůních a i na toku tůně propojujícím a zásobujícím se vyskytuje ohrožená hořavka duhová plus samozřejmě další ryby a též živočichové. Včetně důležitých hostitelů hořavky v podobě plžů. Vodní tok má samozřejmě unášecí

Jak zamezit stoku odpadu do Mydlovaru? Read More »

Čištění 2021: Opět hromady odpadků

Autor se stará i o čistotu vodního toku a okolní přírody. Zaměřuje se na dolní část toku a zejména na problematický úsek pravého ramene Farského potoka v Mydlovarském luhu. V roce 2018 provedl první větší úklid odpadků v korytu vodního toku a v jeho bezprostředním okolí. Jednalo se o jarní úklid, kdy byly odstraňovány odpadky

Čištění 2021: Opět hromady odpadků Read More »