Rybníky na Ledeckém potoce

Rybníky na Ledeckém potoce se nacházejí v kaskádě za sebou a to na poměrně krátkém vodním toku. Rybníky se nacházejí jižně a jihozápadně od obce Ledce na severním okraji Svatojířského lesa. Většinou se jedná o velmi malé vodní plochy, které ovšem také plní důležité funkce v povodí a krajině. Rybníky vyznačuje přehled povodí toku a včetně výměr jsou uvedeny v přehledu níže. Na samotných stránkách se poté dozvíte další informace o konkrétním rybníku – kliknutím na odkazy v přehledu.

Ledecký potok - rybníky na Ledeckém potoce, ilustrace povodí a objektů.

Rybníky na Ledeckém potoce

  • Písečný rybník
  • Konopný rybník
  • Bumbálek
  • Kopecký rybník

⇒ Podrobnější informace o konkrétním rybníce najdete na dalších stránkách po kliknutí na patřičný odkaz.

Velikost rybníků

Pro obecný přehled uveďme hlavní statistiky. Jde zejména o velikost rybníků, která se většinou určuje podle výměry udané v hektarech (ha). I zde se podle tohoto budeme řídit a rybníky třídit podle výměry.

  • Nejmenší rybník: 0.35ha (Bumbálek)
  • Největší rybník: 2.0ha (Písečný rybník)
  1. Písečný rybník (2.0ha)
  2. Konopný rybník (1.1ha)
  3. Kopecký rybník (0.5ha)
  4. Bumbálek (0.35ha)

Závěr

Ledecký potok obsahuje spíše menší vodní plochy oproti jiným povodím. Přesto jde o důležité vodí plochy pro mnoho účelů, včetně obecného zadržení vody v krajině. Jde o první větší pojmenovaný přítok Vlkavy od jejího pramene. Rybníky se nacházejí na severním až severovýchodním okraji Svatojířského lesa, jeden z nich na rozhraní lesa a zástavby obce Ledce. A tento patří také z celé kaskády mezi největší co do své výměry. Přístupné jsou po lesních cestách, případně po komunikaci z obce, přecházející v cestu. Přehled rybníků na toku od pramene směrem k ústí znázorňuje zjednodušená mapka.