Smilovický rybník

Smilovický rybník se nachází na severovýchodním okraji obce Smilovice na Jabkenickém potoce. Jde o menší vodní plochu, na které platí speciální podmínky pro rybaření v rámci rybářského revíru Vlkava 4. Tam platí povolení pouze pro rybolov na tomto rybníku za stanovených podmínek, zejména místních i časových.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 1.2ha
  • Nadmořská výška: 207m
  • Kilometr: 1.45 (napájecí strouha)
  • Obec: Smilovice, MB
  • Napájení: Jabkenický potok

Charakteristika

mírně obdélníkový menší rybník se nachází u okraje obce Smilovice. Po hrázi rybníka vede komunikace spojující obce Rejšice, Smilovice a Újezd. Rybník protéká Jabkenický potok a nad rybníkem ústí do toku Smilovický potok, který ovšem často vysychá. Přístupnost rybníka velmi dobrá, od hráze z komunikace a následně vede obecní silnice podél levého břehu rybníka. Na tomto rybníku platí speciální režim pro rybaření a to na základě povolení v revíru Vlkava 4. Toto se vztahuje jen na tento rybník za určených podmínek v řádu. Rybolov se povoluje například v určitém období nebo z určitého místa. I tento rybník plní důležité funkce, je významným krajinným prvkem a zlepšuje místní klima. Nehledě na to, že zadržuje vodu v krajině a je domovem pro mnoho živočichů.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník má menší rozlohu a nachází se na okraji obce Smilovice. Jde o zvláštní rybářský revír Vlkava 4 s povolením rybolovu za určitých podmínek. Přístupnost má výbornou, z komunikace Rejšice – Smilovice – Újezd nebo po levé břehu po obecní komunikaci. Plní veškeré důležité funkce.