Farský potok

Farský potok je název pro pravé rameno Vlkavy v úplné dolní části toku těsně před ústím do Labe. Jde o pokračování Vlkavy, dříve se jednalo o jediné koryto. Při úpravách byla vybudována umělá spojka, strouha, ústící přímo do Labe. Ta je zahrazena stavidlem, což umožňuje zabránění úniku vody strouhou do Labe a umožňuje tedy průtok Farským potokem. Tok protéká lužním lesem PR Mydlovarský luh a několika tůněmi, které se zde nacházejí a jsou pozůstatkem bývalého koryta toku Labe. Tok teče po severozápadní a západní hranici rezervace. Je vodním zdrojem pro průtočné tůně a to je důležité pro živočichy vyskytující se v nich. Zejména chráněnou hořavku duhovou, která vyžaduje mírně tekoucí vody a pokud možné též vody čisté bez zakalení.

Farský potok - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo vyústění: Lužní les před ústím Vlkavy do Labe (odbočení z Vlkavy vpravo)
 • Nadmořská výška vyústění: 178m
 • Ústí: Labe – zprava, rameno Buda (v lese, poblíž chatové osady Buda v katastru obce Ostrá)
 • Nadmořská výška ústí: 175m
 • Délka toku: 2.82km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO LABE (0km)
 • ≈ Budské rameno (0km)
 • ∏ zatrubnění III (0.24km)
 • ≈ tůň Bezednice a neprůtočná tůň (0.83km)
 • ≈ Černá tůň (1.4km)
 • ∼ spojka z Hronětického náhonu (1.53km)
 • ≈ tůň Králíček (1.67km)
 • ∏ zatrubnění II (1.88km)
 • ≈ tůň Žitina (2.05km)
 • ∏ zatrubnění I (2.53km)
 • ≈ Novákova tůň (2.62km)
 • → VYÚSTĚNÍ TOKU (2.82km)

Shrnutí

Farský potok je v současné době pravým ramenem Vlkavy v dolní části, kdy se její tok prodlužuje o necelé 3km po proudu řeky Labe. Do té ústí Farský potok slepým ramenem Buda a jde o nejnižší nadmořskou výšku v povodí, která činí na tomto místě 175m. Tok je dlouhý necelé 3km a jeho vodnost zajišťuje vzdutí hladiny vody ve Vlkavě pomocí stavidla na uměle vybudované strouze. Celá Vlkava je často nazývána Farským potokem nebo Strouhou, avšak dle platného oficiálního názvosloví chybně. Dříve bylo i koryto dnešního Farského potoka zvané jako Vlkava, neboť žádné jiné v dolní části neexistovalo. Strouha je obecný název pro každou zejména menší vodoteč, čili vodní tok.

O toku Vlkava se dozvíte veškeré informace na stejnojmenné stránce.

Co mám dělat, když na toku nebo tůních objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Kostomlaty nad Labem a z podstatné části Ostrá, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.