Web Řeka Vlkava

Vítejte na webové stránce o POVODÍ VLKAVY. Najdete zde veškeré informace, aktuality a zajímavosti o povodí, jeho vodních tocích, rybnících a dílech. Dále informace o dění v povodí, zejména v jeho dolní části, což platí i o aktuální hydrologické situaci v podobě zjištěných údajů. Můžete zde nahlašovat problémy (viz formulář v pravém panelu) a najdete zde též kontakty na potřebné instituce. Též se můžete na webu zaregistrovat a stát se jeho užší součástí. Pod zvoleným názvem můžete komentovat, ale napsat článek. O autorovi webu a o povodí se dočtete více na patřičných stránkách. Občasně zde autor publikuje i články o dění v povodí a s tématikou hydrologie obecně.

Autor tohoto webu má velmi silný a kladný vztah k toku Vlkava a k celé oblasti jeho povodí, což též platí o vztahu k přírodě a vodě obecně. Nesmírně ho naplňuje hydrometeorologie a klimatologie. Rád se o znalosti a zkušenosti ohledně tohoto povodí i oborů podělí veřejně a to prostřednictvím této webové prezentace. Autorovu práci v oblastech meteorologie, hydrologie a klimatologie obecně v rámci naší země a i okolí najdete na zpravodajském webu Meteo Aktuality. Tento projekt média s informacemi obecně o počasí provozuje na internetu od roku 2011.

Dokument o povodí Vlkavy

V letech 2017-2021 autor zpracoval obsáhlý dokument o více než 150 stranách, který pojednává o celém povodí Vlkavy. Hlavními tématy dokumentu jsou geografický popis povodí, hydrologické údaje a charakteristiky, tj. mimo jiné také extrémy s prezentací zjištěných údajů v rámci pozorování. Doplňkovými tématy jsou například fauna a flóra v oblasti zejména dolní Vlkavy a jejích ramen, ale i úpravy či revitalizace toků obecně i v povodí Vlkavy z pohledu současné doby. Dokument lze stáhnout z tohoto webu ve formátu PDF, připomínky a další zpětné vazby autor uvítá – využijte kontakty.

⇒ Stáhnout DOKUMENT: VLKAVA – charakteristika a poměry toku (33MB).


Ikona informace INFORMACE A KONTAKTY

» O povodí Vlkavy různého druhu najdete informace na stránkách uvedených v menu záhlaví – nahoře.

» Informace o webu a jeho autorovi najdete na stránkách uvedených v menu zápatí – dole.

» Hlavní aktuality či případné vydané články najdete v pravém bočním panelu. Základní rozcestník stránek vidíte zde:

WEB AUTOR KONTAKTY POVODÍ VLKAVA MĚŘENÍ ⇒ EKOLOGIE

Stránky jsou ještě ve výstavbě, další informace budou postupně přidávány. Děkuji.

ZÁSADNÍ OTÁZKY

→ Jak postupovat, když zjistím u vody nepořádek? Nebude od věci tento uklidit, alespoň zajistit – například uklidit na jedno místo. Nejrychlejší cestou je v případě dalšího postupu nebo velkoobjemového odpadu, když kontaktujete obecní nebo městský úřad samosprávného celku, na jehož území byl odpad nalezen. Případně můžete nahlásit nepořádek správci toku.

→ Jak postupovat, když uvidím ve vodě kdekoli (vodní tok, tůň, rybník) látku, která je s vodou a přírodou neslučitelná (např. motorový olej)? Vhodné bude jednat rychle, neboť olej se ve vodě rychle rozšiřuje a hlavně ve vodním toku se může zanedlouho dostat daleko, včetně rybníků. Každá látka, co do přírody nepatří, může nadělat za chvíli paseku. Kontaktovat můžete nejlépe správce toku. Pokud vidíte, že je látky v toku mnoho a může působit problémy, pak zavolejte Hasičský záchranný sbor ČR.

→ Co udělat, když uvidím ve vodním prostředí uhynulá zvířata (zejména ryby)? Pokud vidíte jednu nebo skutečně malé množství uhynulých ryb, neznamená to většinou problém, ale běžný chod v přírodě. Bude-li zřejmé, že ryb se v toku nachází uhynulých podstatně více, nutno rychle jednat. Platí tentýž postup, jako v předchozím případě. Musí se zjistit příčina úhynu (často nedostatek kyslíku) a příčina této příčiny. Důvod proč došlo ve vodě k nežádoucím účinkům ohledně živočichů je třeba rychle odstranit. Nezkazíte nic ani v případě, když pokud možno informujete rybářskou stráž ideálně tu, která působí v daném povodí nebo na v dané části toku. A také, když pokud možno uvědomíte obecní nebo městský úřad daného celku, ve kterém byl problém zjištěn.

Uvidíte-li uhynulé jiné zvíře (vodní nebo i jiné, které bylo do vody i vhozeno), což ale platí i v případě menšího množství uhynulých ryb, dobré je tato z vody pokud možno vytáhnout. Samozřejmě postupujte opatrně a v souladu s hygienickými předpoklady. Určitě nesahejte na tato zvířata holou rukou! V případě vytažení z vody zvířata na souši ideálně přikryjte zeminou nebo případně vegetací. Následně není třeba již dalšího zásahu. V případě většího úhynu musí situaci řešit výše uvedené orgány.

Poškození díla může mít závažný dopad

→ Komu nahlásit poškozené vodní dílo, například stavidlo na toku nebo výpustné zařízení rybníka? Záleží na závažnosti poškození. Pakliže poškození nepůsobí poruchu nebo nehrozí porucha, která by znamenala negativní vliv na vodní prostředí, netřeba jednat ihned. Drobné poškození jako je třeba posprejování nebo ulomení součásti díla bude dobré poté nahlásit správci toku. Neuděláte špatně, když toto ohlásíte úřadu samosprávného celku, kde se dílo nachází. V případě poškození velkého rozsahu, kdy dochází například k nekontrolovanému vypouštění rybníka, jednejte ihned. Uvědomte nejlépe rybářskou stráž (ideálně tu působící v daném místě) nebo též správce toku. Pakliže zastihnete pachatele při činu, bude vhodné nahlásit situaci Policii ČR. Pokud možno vždy si pořiďte nějakou dokumentaci poškozeného díla.

⇒ Pokud si vzpomenete na to, že existuje tato stránka a existuje někdo (její autor), kdo se snaží o povodí Vlkavy starat. Určitě dejte vědět o problému pomocí zdejších kontaktů mě. Já zajistím co nejdříve pokud možno řešení nebo správné nahlášení a tedy následné řešení problému.

Kam případné problémy hlásit?

Kontakty na instituce, kam nahlašovat případné problémy či havárie:

» Správce toku: Povodí Labe, státní podnik, www.pla.cz. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové – Závod Jablonec nad Nisou. Dispečink PLa:  Tel. 495 088 720, 495 088 730 (havárie čistoty vody aj. – nonstop).

» Rybářská stráž: Český rybářský svaz, zapsaný spolek – Středočeský územní svaz – obecný kontakt. K Novým domkům 82, Lahovice, Praha-Zbraslav. Tel. 224 934 984 – v úřední hodiny. Pan Dušan Hýbner. Revír Vlkava, informace o revíru: Vlkava 1-2, Vlkava 3 (chovný) a Vlkava 4 (Smilovice).

» Záchranný sbor: Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) – HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1920 – Kladno, www.hzscr.cz/stck. Tísňové volání 150. Tel. sekretariát 950 870 102, tiskový mluvčí 950 870 209, 950 870 123.

» Územní celky: Obce v oblasti povodí – podle místa výskytu problému. Seznam obcí v povodí Vlkavy uvádím zde níže. Odkazy na webové stránky vybraných obcí (které nějaké provozují) s možností vyhledání kontaktu uvádím dole v pravém postranním panelu.

Můj formulář pro nahlášení čehokoli v povodí:

 

Jaké jsou oblasti a toky povodí Vlkavy?

Zde ve stručnosti informace o tom, jaké vodní toky patří do povodí Vlkavy a které územní celky se tohoto povodí týkají. Pokud při potřebě něco nahlásit mě nebo uvedeným institucím nevíte, kam přesně spadá daný vodní tok, tak uveďte území samosprávného celku a případně přesnější místo výskytu problému.

Územní celky v povodí Vlkavy: Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Milovice*, Zbožíčko, Kamenné Zboží, Straky, Všejany-Vanovice, Loučeň, Jizbice, Seletice, Jabkenice, Čachovice, Vlkava, Újezd, Luštěnice, Charvatce, Chudíř, Smilovice, Voděrady, Dobrovice, Kosořice, Rejšice, Semčice, Žerčice, Nová Telib, Pěčice a Ledce. *Zejména prostřednictvím samostatného toku.

Vodní toky v povodí Vlkavy: Ledecký potok, Žerčický potok, Svatojířský potok, Semčický potok, Ovčárenský potok, Dobrovická stoka, Dobrovka, bezejmenný přítok (k.ú. Jabkenice a Pěčice), Jabkenický potok, Smilovický potok, Boží Voda, Stružský potok, Stračí potok, Čilecký kanál, Čilecký potok, Hluboký příkop, Farský potok, Hronětický potok a Mlynařice*. *V povodí vzniklý samostatný tok.

Více informací na stránce Povodí Vlkavy.

Věřím, že na těchto stránkách najdete potřebné informace a dozvíte se o povodí zajímavosti. Pokud budete mít jakýkoli dotaz k povodí nebo tématice, kterou se zabývám, neváhejte mě kontaktovat. Stejně jako v případě potřeby cokoli nahlásit, zejména když bude něco v nepořádku. V mé oblasti zjednám pokud možno nápravu a jinak se ji pokusím zajistit.

Pravidla chování u vody

BEZ ODPADKŮ

Veškeré odpadky odneste do koše. A to do nejbližší obce nebo města. Případně je vyhoďte u vás doma.

BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Dbejte na to, aby se do přírody a do blízkosti vody nedostaly nebezpečné látky. Manipulace s těmito látkami nutno provádět opatrně tak, aby nedošlo k jejich úniku z nádob a obalů. Parkujte motorová vozidla dostatečně daleko od vody, ideálně mimo přírodní oblasti.

DOBRÝ STAV PRAMENŮ

Chraňte a udržujte prameny vodních toků. Protože jaký pramen, takový celý vodní tok. Čistý a zdravý pramen = čistý a správně fungující vodní tok.

Co lze dělat u vody:

 • > Piknik
 • > Rybaření
 • > Rekreace (slunění, koupání)
 • > Pozorování přírody a fotografování

To vše za dodržení ekologie a ohleduplnosti k fauně i flóře a též pokud to lze ve vztahu k místu!

Co rozhodně nedělat u vody:

 • > Mýt automobil či jiné věci saponáty
 • > Mýt psa s použitím šampónů
 • > Osobní očistu s použitím mýdel a šampónů
 • > Nechávat odpadky vyprodukované po výše uvedených činnostech
 • > Parkovat automobily tak, aby hrozil únik nebezpečných látek nebo toto ohrožovalo vegetaci/zvěř
 • > Trhat a ničit nebo vytahovat z vody vodní rostliny aj.
 • > Neplašit a nerušit zvěř hlučným chováním, ani v okolní přírodě
 • > Poškozovat vodní tok nebo vodní dílo, upravovat tok a jeho okolí tak, aby to vedlo ke zhoršení poměrů (jakýchkoli)

 

EKOLOGIE VODY I OKOLÍ

Myslete na ekologii i ve vodním prostředí. Voda je důležitá pro život a to voda čistá, nezávadná.

Našli jste odpad ve vodě/u vody nebo zjistili jiný problém? Nahlaste mi to přes formulář – uprostřed hlavní stránky či na stránce Kontakt. Nebo upozorněte patřičné instituce. Návod jak na to, nabízím též zde uprostřed hlavní stránky.