Velkoledecký rybník

Velkoledecký rybník se nachází kousek pod obcí Ledce směrem po proudu Vlkavy. Jde o přímo průtočný rybník tokem. V horní části Vlkavy jde určitě o jeden z největších a nejvýznamnějších rybníků. Nachází ve v polích západně od obce. V severní, jižní až jihovýchodní části se kolem rybníka nacházejí mokřady. Zde se daří četné květeně a zvířeně. Po hrázi rybníka vede malá pěšina, která pokračuje dále lesem a napojuje se na místní komunikaci. V jižní části kousek za rybníkem začíná rozsáhlá lesnatá plocha patřící do Svatojířského lesa. Tento les se táhne až k Loučeni, Mcelům či Všejanům. V této lesní soustavě pramení hlavní přítoky Vlkavy a nacházejí se další menší vodní plochy podoby rybníků, o nichž informují samotné stránky.

Velkoledecký rybník.

Velkoledecký rybník z hráze, v pozadí obec Ledce. Rybník patří mezi větší vodní plochy v povodí

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 7.4ha
  • Nadmořská výška: 235m
  • Kilometr: 34.6
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: Vlkava

Charakteristika

Jde o jeden z největších rybníků v celém povodí Vlkavy. A o největší vodní plochu na Vlkavě po Čachovice. Nachází se v nivě Vlkavy západně od obce Ledce a na okraji PP Jabkenicko. Vedle toho, že plocha slouží jako významná retence vody v krajině a útočiště pro mnoho živočichů, včetně ptactva, tak je rybník využit též jako rybochovné zařízení. V oblasti rybníka do Vlkavy ústí dva malé prameny. První ze severu, druhý od jihovýchodu. Tyto prameny sytí také mokřady, které se u rybníka tvoří. V suchém období jsou prameny samozřejmě suché, nižší může být i hladina vody v rybníce a tím docházet k vysušování mokřadů. Koupat se v rybníku lze, avšak vyloženě o koupaliště se samozřejmě nejedná. U hráze je voda hlubší a snazší je zde i přístup k ní.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Významnou retencí vody na horní Vlkavě je vodní plocha o výměře 7.4ha zvaná Velkoledecký rybník. Oproti malým rybníčkům v obci Ledce jde o podstatně větší zásobárnu vody v krajině, která poskytuje útočiště živočichům a dává možnost výskytu mnoha rostlin. V rybníku se chovají též ryby, pravidelně se konají tedy výlovy. Zajímavostí může být, že nedaleko rybníka se nachází zaniklá železniční trať Dětenice-Dobrovice.