Stružský potok

Stružský potok je posledním pravostranným přítokem Vlkavy. Jde o malý potok, který hraje ovšem z přírodního hlediska významnou roli. Nejen četné druhy významné květeny, ale i živočichové potřebují vodu a vodní plochu ke svému životu. Tok v suchých letních obdobích ovšem často ztrácí vodnost či zejména v horní části vysychá. Tok má pouze jeden hlavní přítok a překonává převýšení pouhých 7m. Povodí sousedí na severovýchodě s povodím Dobrovky, na jihozápadě pak s povodím samotného toku Mlynařice, na západě se sousedním povodím Jizery.

Stružský potok - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Zelená u Luštěnic, MB (rozhraní pole a lesa u obce)
 • Nadmořská výška pramene: 209m
 • Ústí: Vlkava – zleva (v poli, severozápadně od obce Struhy)
 • Nadmořská výška ústí: 202m
 • Délka toku: 2.85km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km)
 • ∼ ústí Stružské svodnice (0.56km)
 • ≈ Polní rybník (0.86km)
 • ≡ mokřady nad rybníkem (1.28km)
 • → PRAMEN TOKU (2.85km)

Stojaté vody

Na tomto velmi krátkém toku se nachází jeden rybník, který je významný. Hraje totiž roli zadržení vody v krajině této oblasti a je domovem mnoha živočichů. V oblasti mokřadů nad rybníkem se daří četným druhům květeny. V obdobích sucha ovšem po vyschnutí přítoku jeho hladina klesá a rybník i téměř vysychá.

 • Polní rybník: výměra 3.1ha, nadmořská výška 204m

Shrnutí

I velmi drobný a krátký vodní tok je v krajině důležitý. Hydrologicky v povodí významný není, ale z pohledu konkrétního území tomu je zcela naopak. A to je právě příklad Stružského potoka, který neměří ani 3km. Tento tok je zdrojem vody pro přírodní oblast mokřadů nad obcí Struhy. A také pro následný rybník, který je zásobárnou vody a domovem mnoha živočichů.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Luštěnice a Čachovice, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.