Hronětický náhon

Hronětický náhon nebo také potok je odbočné koryto, které vyúsťuje z Vlkavy v obci Hronětice. Dnes je pod tímto názvem vedeno i trvale suché a mírně zanesené koryto vyúsťující z Vlkavy v obci Zbožíčko těsně nad stavidlem. Koryto pokračuje dále a v obci Hronětice dochází k dalšímu dělení koryta Vlkavy, dnes spíše k průsaku vody do tohoto koryta. To vede obcí Rozkoš, kolem Šnepova, pod pískovnou Obícka a ústí do jezera Ostrá.

Hronětický potok a Doubravka - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

  • Místo vyústění: Zbožíčko, NB (nad stavidlem, po Hronětice známo jako Doubravka)
  • Nadmořská výška vyústění: 191m
  • Ústí: Jezero Ostrá/Labe, NB (jihovýchodní část slepého ramene Labe navazující na jezero), aktuálně ovšem spíše: Farský potok – zprava (u obce Šnepov, okraj lužního lesa před Černou tůní)
  • Nadmořská výška ústí: 175m
  • Délka toku: 10.58km (bez Doubravky 6.49km)

Charakteristika

Koryto je trvale bez vody v úseku Zbožíčko až Hronětice, kde se nazývá také jako Doubravka. Místní stavidlo plnilo dříve funkci vodnosti tohoto náhonu. Už mnoho let se tak ale neděje. Koryto je místy i významněji zaneseno a zarostlé vegetací a na první pohled není rozpoznatelné, že jde o původní vodní tok. Od Hronětic, kde dochází k průsaku vody z Vlkavy vlivem vzdutí hladiny stavidlem Hronětice-Šibice, je náhon vesměs vodný. Při nižší vodnosti po většinu teplé části roku se během cesty za obcí Rozkoš voda ztrácí pod povrch. Vodní tok je tak většinou suchý.

U obce Šnepov existuje spojovací koryto s Farským potokem, kudy voda při vyšší vodnosti teče. Koncová část náhonu je trvale suchá a koryto je zanesené, místy zarostlé vegetací a též ztrácí podobu koryto toku. Voda pravděpodobně teče částečně pod povrchem a ústí do jezera Ostrá v podobě pramene či pramenů ve východní části jezera. V lesíku, který k jezeru přiléhá se nacházejí mokřady a malá tůňka zvaná Bárka. Zde se voda z náhonu pravděpodobně opět dostává na povrch.

Shrnutí

Hronětický náhon je odbočným korytem, které vzniklo v důsledku úpravami rozděleného koryta. Jednak prokopáním strouhy z Vlkavy a jednak umělým zvýšením hladiny vody ve Vlkavě pomocí stavidel. Nazývaný je též potokem, jde přesněji o potok vzniklý nahnáním vody do umělého koryta z jiného vodního toku. Tedy bez vývěru vody z podzemí v podobě pramene. Účely takových náhonů byly v minulosti nejčastěji napájení rybníka či častěji soustavy rybníků nebo provoz mlýnů na těchto náhonech, nazývaných též kanály. Jinými slovy přivedení vody tam, kam přirozeně tato netekla a bylo jí tam potřeba. Hronětický náhon přivádí vody do oblasti Rozkoše a severně od Šnepova, kde vodní tok žádný jinak neteče. Dnes je nazýván Hronětickým náhonem i úsek bývalého koryt od Zbožíčka (dříve Doubravka).

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Kostomlaty nad Labem a Ostrá, v jejichž katastru tok teče, resp. se nachází jeho suché koryto. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.