Měření Farský potok

Autor vedle hlavního toku Vlkavy (viz stránka Měření Vlkava) sleduje a měří vodní stav a další prvky na pravém ramenu kmenového toku povodí v lužním lese zvaném Farský potok. Vodní stav zde má svá specifika, podobně jako na stanovišti Vlkava. Ta jsou uvedena včetně popisu lokality měření níže. Na tomto stanovišti autor měří vodní stav, sleduje jakost vody co do její průhlednosti a měří teplotu vody. To jsou faktory důležité pro oblast Přírodní rezervace tůní protékaných Farským potokem. Dále na stránce najdete stručně charakteristiky místa a stavu. Detailnější informace pak jsou na stránce Aktuální stav.

Aktuální údaje z měření jsou k dispozici na hlavní stránce tohoto webu od cca března do listopadu. Shrnutí naměřených dat za jednotlivé roky najdete na této stránce níže.


Charakteristiky stanoviště, vodního stavu a teploty

Měření probíhá v lužním lese na Farském potoce (dříve Vlkava) v oblasti tůně. Místo se nachází v katastru obce Kostomlaty nad Labem a to v jeho jihozápadním okraji. Blíže, stejně jako v případě měření na Vlkavě, nebude autor místo specifikovat. Toto místo ukazuje hladinu a jí odpovídající průtok Farským potokem a na něm se nadcházejících tůní, kde se dostatečný průtok vyžaduje. Též je zde důležitá jakost vody závisející na její teplotě. V letním období při nižších průtocích a vyšší teplotě vody se zde vyskytuje silné zakalení vody.

Kritické prahové hodnoty:

  • Absolutní sucho (Q364d): 25cm
  • Sucho (Q355d): 35cm
  • Přeliv stavidla: 60cm* (*úprava po opravě stavidla od 1.11.2022)
  • Rozliv vody kolem stavidla: 100cm* (*úprava od 1.11.2022 a odhad, minimum pro rozliv)
  • Extrémní ohrožení: 120cm
  • Nejčastější vodní stav: 45 až 65cm

Prahová hodnota přeliv stavidla neznamená extrémní stav, naopak značí dostatečný přítok Vlkavou a průtok Farským potokem!

Pro odtok strouhou Vlkavy (přímá spojka do Labe po úpravách) pozoruji informativně též na strouze. Uváděn je též přeliv stavidla, který lze dopočítat podle uvedených hodnot. V případě otevření stavidla to ovšem neplatí, o to se odtok strouhou navyšuje a otevření stavidla se též uvádí.

Autor dále měří vodní stav a sleduje další prvky na hlavním toku, viz stránka Měření Vlkava.

Historie dat

Následující oddíly stránky ukazují přehled vývoje vodního stavu na stanovišti během období měření (zpravidla březen až listopad) v minulých letech. Na první pohled je tedy vidět vývoj stavu a lze vypozorovat suchá období i období bohatší na srážky či případně vliv mimořádných manipulací v povodí nebo jiných mimořádností. U každého roku se zobrazuje graf vývoj a pod ním autor stručně vývoj v daném období komentuje.

Rok 2021

Měření Farský potok. Vývoj stavu v roce 2021.

Komentář: V roce 2021 vidíme významný vliv dostatečných zásob vody ve sněhové pokrývce. Údaje o měření z března bohužel chybí vlivem nemožnosti pohybu v souvislosti s epidemií. Vodnost ale byla na počátku jara na vysoké úrovni. V únoru se vyskytlo maximum vodního stavu první prvním (počátek února) a druhém (kolem 20. února) tání sněhu. Zvýšení vodního stavu vidíme i na začátku května po vydatných srážkách. Takže vodnost se udržuje celé jaro na vysoké úrovni. Stav se téměř neustále pohyboval nad hodnotu pro přeliv stavidla. Pod tuto kótu klesl až po začátku června, kdy se projevilo teplejší počasí. Po polovině června a po většinu léta se jednalo o silně rozkolísaný stav v závislosti na prudkých bouřkových srážkách a sušších či též mírně horkých obdobích. Střídala se tak vodná a málo vodná období.

Na podzim se stav navyšuje zejména v souvislosti s postupným vypouštěním některých rybníků v horní části povodí. Samozřejmě tam mají vliv i srážkové události, které ale nebyly zdaleka tak významné jako v roce předchozím. Po začátku října se vodní stav dostává po delší době nad kótu přelivu stavidla. Zde pozorujeme velký rozdíl zejména oproti extrémně suchému roku 2019, kdy tyto manipulace prakticky chyběly, neboť voda v povodí tehdy nebyla.

Průměrný vodní stav ve sledovaném období: 59.05cm

Rok 2022

Komentář: V roce 2022 vidíme vliv mírné zimy 2021/2022 a nižší počáteční stav na začátku období měření. Též rychlejší pokles v důsledku též nedostatečných srážek. Suchu se stav přiblížil již v červnu a opakovaně ho dosahovat od období po polovině července. V loňském roce nebyl dosažen stav sucha ani v jednom dni měření. Naopak byla i během léta několikrát překročena kóta přelivu stavidla, což se stalo letos pouze jednou a krátce. Vliv vypouštění rybníků na podzim byl též mírnější a odehrával se v méně souvislých vlnách.

Průměrný vodní stav ve sledovaném období: 42.98cm