Měření Vlkava

Autor sleduje vodní stav na dolní Vlkavě, dále té na Farském potoce (viz stránka Měření Farský potok). Na této stránce měření Vlkava se dozvíte aktuální hladinu a další informace o stavu toku i vývoj vodního stavu v minulých letech. Pravidelný odečet stavu probíhá zhruba v sezóně teplé části roku. V zimním období jen výjimečně. Na stránce též najdete informace typu charakteristik typických pro toto místo měření (na stránce dole). Ty vám pomohou v představě o tom, co je běžný stav a co například vysoký vodní stav. Detailnější popis najdete na stránce Aktuální stav.

Aktuální údaje z měření jsou k dispozici na hlavní stránce tohoto webu od cca března do listopadu. Shrnutí naměřených dat za jednotlivé roky najdete na této stránce níže.


Charakteristiky stanoviště a vodního stavu

Měření probíhá v dolní části Vlkavy, v oblasti, kde téměř všechny přítoky do Vlkavy již ústily. Jde o území v katastru obce Kostomlaty nad Labem, místní části Lány (odtud název místa měření v údajích). Jak již autor na tomto webu uvádí, přesné místo měření nebude popisovat. Důvodem je dnes velmi rozšířený vandalismus. Na tomto místě každopádně můžeme pozorovat celkový odtok povodím Vlkavy.

Kritické prahové hodnoty:

  • Absolutní sucho (Q364d): 3cm*
  • Sucho (Q355d): 7cm*
  • Bdělost (1.SPA): 110cm
  • Pohotovost (2.SPA): 160cm
  • Ohrožení (3.SPA): 210cm
  • Extrémní ohrožení (3.SPA!): 240cm
  • Nejčastější vodní stav: 15 až 40cm

*Přezkoumáno po úpravě od 8/2022 a zvýšena hladina pro stav sucha na 7cm a pro stav absolutního sucha na 3cm.

Vodní stav mezi 8cm a 109cm je považován ale za běžný, tedy normální. Avšak spodní hranice má blízko k suchu a horní hranice rozmezí k povodňovému stavu.

Autor dále měří vodní stav a sleduje další prvky na pravém ramenu Vlkavy, viz stránka Měření Farský potok.

Historie dat

Následující oddíly stránky ukazují přehled vývoje vodního stavu na stanovišti během období měření (zpravidla březen až listopad) v minulých letech. Na první pohled je tedy vidět vývoj stavu a lze vypozorovat suchá období i období bohatší na srážky či případně vliv mimořádných manipulací v povodí nebo jiných mimořádností. U každého roku se zobrazuje graf vývoj a pod ním autor stručně vývoj v daném období komentuje.

Rok 2021

Měření Vlkava. Vývoj vodního stavu v roce 2021.

Komentář: V roce 2021 vidíme vyšší vodnost na počátku období, byť chybí vlivem omezení při epidemii data za březen). V únoru došlo každopádně k výskytu maxima stavu po dvou tání sněhové pokrývky. Vyšší vodnost se během dubna snižovala, významnější zakolísání pozorujeme na začátku května po vydatných srážkách. Poté vodnost klesá až na minimum po polovině června. Zde se začíná stav rozkolísávat vlivem prudkých bouřkových srážek. Tyto střídají sušší a teplejší období, což vidíme i v srpnu a září, avšak s menší intenzitou výkyvů vodního stavu. Další kolísání a obecně navýšení stavu pozorujeme během podzimu. To ovšem souvisí zejména s vypouštěním některých rybníků v horní části povodí. Toto ustává během listopadu, kdy se vodní stav opět snižuje. Ke snižování stavu přispělo také srážkově spíše chudší počasí v tomto období, zejména cca od 5. listopadu.

Průměrný vodní stav ve sledovaném období: 30.7cm

Komentář: V roce 2022 začíná období měření sice na podobném stavu jako před rokem, avšak nastává pokles a to stabilnější. Před rokem docházelo k větším vzestupům v reakci na vyšší srážky. Zakolísání stavu se odehrálo i během léta, zatímco letos jen ojediněle před polovinou července. V srpnu byl dosažen stav sucha stanovený nově na 7cm, v loňském roce stav pod 10cm nepoklesl za celé období měření. mírnější a krátkodobější pozorujeme i vliv vypouštění rybníků během podzimu, které započalo později než loni.

Průměrný vodní stav ve sledovaném období: 16.82cm