Obecní rybník

Obecní rybník na Ovčárenském potoce se nachází v katastru obce Pěčice v poli jihovýchodně od této obce. Je posledním rybníkem soustavy na potoce před jeho ústím do Vlkavy. Je součástí PP Jabkenicko.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 5.2ha
  • Nadmořská výška: 226m
  • Kilometr: 1.29
  • Obec: Pěčice, MB
  • Napájení: Ovčárenský potok

Charakteristika

Rybník tvaru mírného oválu se nachází mezi poli. Na přítoku potoka do rybníka je mírné zalesnění s možností výskytu podmáčeného terénu. Po hrázi rybníka vede hlavní polní cesta ze silnice, která odbočuje ihned za obcí Pěčice. Na cestu se dostanete po odbočení ze silnice po průjezdu obce při jízdě ve směru Jabkenice. Lesní cesta vede dále až o osadě Ovčárny na okraji lesa a přímo míjí další, Malopěčický, rybník na tomto toku. Rybník má tedy velmi dobrou přístupnost. Alespoň tedy z hráze, jinak je nutné jít po okraji pole.

Rybník samozřejmě slouží k chovu ryb, ale také jako významná vodní plocha v krajině. Tedy k retenci vody a jako místo k pobytu pro živočichy. Patří mezi střední vodní plochy v povodí co do výměry.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník se nachází kousek jihovýchodně od Pěčic a je přístupný širší polní cestou vedoucí z hlavní silnice. Slouží vedle chovu ryb také jako krajinných prvek, útočiště pro živočichy a jako zásobárna vody v povodí. Jde o střední vodní plochu v celém povodí přibližně oválného tvaru. Přístupnost má dobrou po lesní cestě ze silnice od Jabkenic, která vás zavede až k osadě Ovčárny.