Dobrovka

Dobrovka je významnější přítok Vlkavy v severozápadní části povodí a nejvýznamnější pravostranný přítok Vlkavy. Odvodňuje jižní Mladoboleslavsko a okolí. Sousedí na východě a severovýchodě s povodím Dobrovické stoky, na západě se sousedním povodím Jizery a na severu se sousedním povodím Klenice.

Dobrovka - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Nepřevázka, MB (louka na okraji obce)
 • Nadmořská výška pramene: 244m
 • Ústí: Vlkava – zprava (jižně od obce Voděrady)
 • Nadmořská výška ústí: 206m
 • Délka toku: 9.51km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ≈ rybníček v obci Voděrady, ∼ ústí pramene bez názvu (0.3km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (0.9km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (1.25km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (1.41km)
 • ∼ ústí Němčického potoka – zprava (1.7km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (2.3km)
 • ∼ ústí Bojetického potoka – rourou zleva (2.74km)
 • ∼ ústí Vinařického potoka -zleva (2.76km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.24km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.76km)
 • ⇔ rozdělení koryt Dobrovky (3.97km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (4.26km)
 • ∼ ústí pramenů bez názvů (4.76km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (5.78km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (7.14km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu  (7.34km)
 • ⇔ rozdělení koryt Dobrovky (8.42km)
 • → PRAMEN TOKU (9.51km)

Stojaté vody

V povodí Dobrovky se nachází pouze Svárovský rybník v povodí Němčického potoka. Ten má výměru 2.8ha a nachází se v nadmořské výšce 209m.

Shrnutí

Tok Dobrovky patří mezi delší přítoky Vlkavy s o něco větším povodím. Jde o nejvýznamnější pravostranný přítok Vlkavy. Tento tok má více přítoků, avšak přesto se na toku nenachází rybník. V povodí ovšem jeden ano a to v povodí Němčického potoka. Malých pramenů se v povodí nachází mnoho, tyto postupně posilují tok Dobrovky o další vodu.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Nepřevázka, Němčice a Voděrady a úřad města Dobrovice, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.