Jabkenický potok

Jabkenický potok je nejdelším a nejvýznamnějším přítokem Vlkavy, do níž ústí zleva. Tok protéká jižní části Svatojířského lesa, ve které se nachází významná oblast. Je jí Jabkenická obora se soustavou několika rybníků a s chráněnou přírodou . V oboře se nachází daněk evropský a vodní ptactvo. I zde plní rybníky velmi důležitou roli jednak retence vody v krajině a jednak jako obydlí nejen vodního ptactva. Na Jabkenickém potoce se nachází nejvíce rybníků, další jsou mimo oboru a dále jde také o rybníky na přítocích toku. Tok má dva významnější přítoky, dále se jedná o četné prameny. Na severu a severozápadě sousedí s povodím Ovčárenského potoka a částečně s malým povodím bezejmenného toku. Na východě se nachází sousední povodí Mrliny a na jihu povodí sousedí s povodím Stračího potoka.

Jabkenický potok - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Seletice, NB (západně od obce v lese)
 • Nadmořská výška pramene: 274m
 • Ústí: Vlkava – zleva (u silnice mezi obcemi Újezd-Újezdec, MB)
 • Nadmořská výška ústí: 204m
 • Délka toku: 13.6km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km)
 • ≈ Smilovický rybník (1.2km)
 • ∼ ústí Smilovického potoka (1.45km)
 • ∼ ústí Boží Vody (2.26km)
 • ≈ Rejšický rybník – výtok (2.61km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.3km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.43km)
 • ≅ Rejšický rybník – napájení (3.95km)
 • ≅ Kosořický rybník – napájení (4.66km)
 • ≈ Velký Záhumenní rybník + Malý rybník (6.44km)
 • ≈ Mlýnský rybník (7.89km)
 • ≈ Štičí rybník – v oboře (8.4km)
 • ≈ Hrádecký rybník – v oboře, ∼ ústí pramenů bez názvů (8.95km)
 • ≈ rybník Vidlák – v oboře, ∼ ústí pramene bez názvu (9.48km)
 • ≈ Křinecký rybník – v oboře (10.18km)
 • ≈ rybník Vlčí jáma – v oboře (11.04km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (12.23km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (12.55km)
 • → PRAMEN TOKU (13.6km)

Stojaté vody

V povodí Jabkenického potoka se nachází mnoho rybníků. Od malých až po středně velké. Největšími jsou Kosořický rybník a Rejšický rybník, které nejsou přímo průtočné tokem. Jsou napájené zvláštním korytem z toku Jabkenického potoka. Několik rybníků se nachází přímo na kmenovém toku povodí a to hlavně v lesní oblasti a v oblasti Jabkenické obory. Další rybníky se nacházejí na hlavních přítocích a ne malá část z celkem 21 rybníků v povodí se nachází na malých přítocích.

JABKENICKÝ POTOK

 • Kosořický rybník: výměra 7.9ha, nadmořská výška 210m
 • Rybník Vidlák: výměra 6.6ha, nadmořská výška 238m
 • Štičí rybník: výměra 2.6ha, nadmořská výška 232m
 • Hrádecký rybník: výměra 1.9ha, nadmořská výška 236m
 • Malý rybník: výměra 0.7ha, nadmořská výška 223m
 • Rybník Velký záhumenní: výměra 6.1ha, nadmořská výška 223m
 • Rejšický rybník: výměra 6.9ha, nadmořská výška 212m
 • Smilovický rybník: výměra 1.2ha, nadmořská výška 207m
 • Mlýnský rybník: výměra 4.2ha, nadmořská výška 230m
 • Křinecký rybník: výměra 4.2ha, nadmořská výška 242m
 • Rybník Vlčí jáma: výměra 0.4ha, nadmořská výška 248m

SMILOVICKÝ POTOK

 • Lutovník (dnes suchý): výměra 0.7ha, nadmořská výška 235m
 • Syrovátka: výměra 0.5ha, nadmořská výška 226m
 • Knížecí rybník: výměra 0.5ha, nadmořská výška 242m

BOŽÍ VODA

 • Dubnický rybník: výměra 4.9ha, nadmořská výška 223m
 • Nový rybník: výměra 2.1ha, nadmořská výška 228m
 • Vrbičkový rybník: výměra 1.7ha, nadmořská výška 219m

BEZEJMENNÉ TOKY

 • Erichův rybník: výměra 0.7ha, nadmořská výška 242m
 • Rybník Karásek: výměra 0.25ha, nadmořská výška 259m
 • Rybník Dolní Tuřez: výměra 0.2ha, nadmořská výška 244m
 • Rybník Horní Tuřez: výměra 0.1ha, nadmořská výška 248m
 • Rybník Dolní Židovka: výměra 0.25ha, nadmořská výška 256m
 • Rybník Horní Židovka: výměra 0.23ha, nadmořská výška 262m
 • Močický rybník: výměra 2.7ha, nadmořská výška 216m

Shrnutí

Povodí Jabkenického potoka je největším povodím přítoků Vlkavy. Tento tok je s délkou 13.6km také jejím nejdelším přítokem. Též se v povodí vyskytuje nejvíce rybníků a to 21. Potok protéká přírodně významnou oblastí, která stojí za návštěvu, jde o Jabkenickou oboru. Největším rybníkem v povodí je Kosořický rybník s výměrou 7.9ha, který je napájen Jabkenickým potokem pomocí přívodní strouhy.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Jabkenice, Mcely, Seletice, Charvatce, Rejšice, Smilovice a úřad městysu Loučeň v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.