Rybník Orlík

Rybník Orlík má sice shodný název jako naše významná přehrada na řece Vltavě, nicméně tato vodní plocha v povodí toku Vlkava kdy v názvu toku zaměníme jen jedno písmeno, je mnohonásobně menší. Jde o jednu z nejmenších vodních ploch v povodí Vlkavy a též jednu z nejmenších vodních ploch v povodí Ovčárenského potoka. Nachází se na jeho východním přítoku na východním okraji PP Jabkenicko.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 0.5ha
  • Nadmořská výška: 256m
  • Kilometr: 0.77
  • Obec: Jabkenice, MB
  • Napájení: bezejmenný tok (povodí Ovčárenského potoka)

Charakteristika

Rybník patří mezi velmi malé vodní plochy v povodí, vedle Ženského rybníka na Ovčárenském potoce se v oblasti nachází osamoceně. Jde o oblast rozsáhlého lesa v PP Jabkenicko. Rybník se nachází v trojúhelníku obcí Ledce, Jabkenice a Seletice. Poslední jmenovaná obec se nachází přímo na rozvodí Vlkavy a sousední Mrliny. Tato malá vodní plocha plnící shodné účely jako ostatní se nachází na přítoku Ovčárenského potoka, který nemá oficiální název. Jde o přítok v pramenné oblasti východní části rozsáhlého lesa.

Přístupnost rybníka pro ty, kteří se chtějí do této přírodně krásné oblasti vydat a rybník navštívit, není úplně dobrá. Rybník se nachází v lese mimo hlavní pěšiny a to u vrcholku s nadmořskou výškou 261m. Najdete ho kousek od hlavní cesty lesem mezi obcemi Jabkenice a Ledce, které tato cesta spojuje. Přijdete k němu tedy po cestě, která vede k Ženskému rybníku v sousedství a též vede od Ledců kolem Melicharovského rybníka v povodí Svatojířského potoka. Ale k rybníku se musí mimo pěšiny lesem a vždy tedy není přístup zajištěn.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Malá vodní plocha na bezejmenném přítoku Ovčárenského potoka se nachází uprostřed rozsáhlého lesa v PP Jabkenicko. A to mezi obcemi Ledce, Jabkenice a Seletice. Přístupnost obdélníkového až oválného rybníka není dobrá, nevede přímo k němu vyloženě pěšina a nelze přístup vždy garantovat. Rybník se nachází stejně jako okolní blízké rybníky v nejvyšší nadmořské výšce ze všech rybníků povodí.