Vysoký průtok Vlkavy na stavidle Hronětice, únor 2021.

Když zasáhnou povodí Vlkavy prudké srážky

Nestává se příliš často, aby povodí Vlkavy zasáhly významné srážky. Povodí se nachází v nižší poloze až nížině středního Polabí. V této oblasti jsou srážky méně časté a také méně významné. Občas ovšem dojde k situaci, kdy se i v této oblasti významné srážky vyskytnou. Lokální významné srážky se často vyskytují v letním období v podobě bouřek s prudkými lijáky. Ty jsou ovšem většinou tak lokální, že se nám ani nechce věřit jak úzká může být hranice mezi oblastí bez srážek a oblastí s přívalovým deštěm. Takové srážky proto zasáhnou jen malou část povodí Vlkavy a odezva vodního toku je buď minimální nebo žádná. Srážková činnost jen doplní deficit vod v části povodí a voda se v něm doslova ztratí. Jiná situace nastává, když prudké srážky zasáhnou v pásu celé povodí. To se stalo právě trochu netradičně na začátku října 2021.

Hranice mezi suchem a přívalovou povodní

Ta bývá často velmi úzká. Jsou místa, kde se obloha doslova roztrhne a objeví se přívalový liják. Voda zatopí poté vše. Ale velmi blízko těmto místům mohou být místa, kde jsou srážky velmi slabé nebo tam dokonce neprší vůbec. Pokud to promítneme do lokality povodí Vlkavy, tak může být příklad následující. V dolní části Vlkavy kolem Kostomlat sice uvidíme na severu mohutná černá bouřková mračna, ale v této oblasti i přes zřetelné hromobití pršet na konec nebude. Zůstane zde tedy sucho. To ovšem nemusí platit třeba v takových Strakách nebo pak v sousedním okresu kolem Čachovic. Tam bude přecházet významná bouřka s přívalovým deštěm, kdy spadne za hodinu dejme tomu v určité oblasti 20 až 40mm srážek, za 3 hodiny to bude dohromady třeba až 60mm. Bouřka přejde od západu k východu a to nad touto oblastí, směřovat tedy nebude do Kostomlat a okolí, ale dále na východ. V tomto případě by to bylo do oblasti Loučeně a severně od Nymburka. Tam bude všude po bouřce vody opravdu hodně.

Pokud spadne hodně srážek, například jak je výše uvedeno, určitě dojde za nedlouho ke zvýšení průtoku na dolní Vlkavě. A to z toho důvodu, že v oblasti zasažené přívalovým deštěm dojde k rychlému odtoku vody z území. Jak moc rychlý tento odtok bude závisí na nasycenosti území. Od toho se odvíjí míra rizika vzniku přívalové povodně. Pokud spadnou výše uvedené srážky do suchého nenasyceného území, dojde sice k odtoku vody, ale nikoli významnému. Průtok dolní Vlkavy se mírně zvýší. Pokud tytéž srážky spadnou do významně nasyceného území, odtok vody bude extrémní a průtok se na dolní Vlkavě zvýší krátce i na povodňový. Nyní přejděme k popisu nedávné situace.

Podzimní bouřková činnost byla významná

Když zasáhnou povodí Vlkavy vydatné srážky. Srážky nad ČR 5.10.2021 v 18.30.

Obr. 1 Srážková činnost nad ČR na snímku z radiolokátoru 5.10.2021 v 18:30, zdroj: chmi.cz

Srážková činnost nad ČR 5.10.2021 v 19:30.

Obr. 2 Srážková činnost nad ČR na snímku z radiolokátoru 5.10.2021 v 19:00, zdroj: chmi.cz

Když zasáhnou povodí Vlkavy vydatné srážky. Srážková činnost nad ČR 5.10.2021 v 19:00.

Obr. 3 Srážková činnost nad ČR na snímku z radiolokátoru 5.10.2021 v 19:30, zdroj: chmi.cz

V květnu, červnu či ve zbytku letního období nám nepřijde tolik zvláštní, že se objeví i velká bouřka. Na začátku října s tím už tolik nepočítáme, i když výskyt bouřky v tomto období ještě není tak ojedinělý. Bouřková činnost z úterního večera byla ale významná a to i bleskově, takže na začátek října jak se říká dobrý výsledek. Srážky zasáhly navíc celé povodí Vlkavy (viz obr. 1-3). Pás bouřkové činnost se táhl postupně až z jižní části středních Čech do severní části kraje. Takže od Kostomlat (dolní části povodí) až po Semčice a Ledce (horní část povodí) spadlo až 30-45mm srážek za kratší čas. Tyto srážky ukončily delší sušší a teplé počasí babího léta. Srážkoměrná stanice v Kostomlatech naměřila podobně jako ta v Semčicích celkem kolem 42mm. Srážkoměrná stanice Povodí Labe v Hradištku 47mm. Na uvedených obrázcích jsou radarové snímky (srážková činnost) našeho území z 5.10.2021 18:30 až 19:30 hodin, kdy vznikal bouřkový pás. Na obrázku 2 je křížkem vyznačena poloha města Nymburk.

Odezva na dolní Vlkavě byla ve znamení mírného až silného zvýšení průtoku. Důvodem bylo spíše nižší nasycení povodí. Při vyšším nasycení předchozími srážkami by byla odezva (tj. zvýšení průtoku) ale o poznání větší. Nejprve došlo k odtoku vody z dolní a střední části povodí a to brzy po ustání srážek. Druhý den doputovala voda z horní části povodí.

Problémy při výskytu přívalových srážek

Nebo té negativní vlivy na vodní tok. Pokud spadne v krátkém čase velké množství vody a tato rychle odtéká z území do struh a vodních toků, vezme s sebou různé věci. Spláchne samozřejmě ornici, tj. hlínu a písek či jíl a to způsobí zakalení vody. To jsou ovšem přírodní materiály a je to v pořádku. Vodní tok má šedě zbarvenou vodu, případně světle hnědě až načervenale nebo tmavě hnědě. To podle toho jaký typ ornice spláchlé srážkami převažuje. Horší je spláchnutí odpadků do vodního toku, to se při přívalových lijácích může samozřejmě stát. Dále spláchnutí látek, které do vodního toku nepatří. A tím se dostáváme právě i k výtoku takovýchto látek z čistíren odpadních vod.

Přesněji řečeno nevyčištěné vody z čistíren odpadních vod, kdy při náporu velkého množství vody tyto přetečou. Do vodního toku se dostane nevyčištěná odpadní voda z kanalizace. Děje se to vždy a četně při výskytu prudkých srážek, ač je zakázáno svádět dešťovou vodu do kanalizace. Pokud by se toto nečinilo a všude odbouralo, nemohly by takto četně čistírny při přívalových srážkách přetékat. V povodí Vlkavy je to problém, stává se to zde často. A výjimkou nebyla ani tato situace prudkých srážek, které zasáhly vlastně celé povodí. Přeteklo tak patrně několik čistíren obcí, vyskytujících se na Vlkavě.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *