Rybník Kamenec

Rybník Kamenec se nachází na Svatojířském potoce na okraji rozsáhlého lesa. Je předposledním rybníkem na potoce před jeho ústím do Vlkavy. Jde o jeden z větších rybníků v tomto dílčím povodí a o střední rybník v povodí Vlkavy.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 4.8ha
  • Nadmořská výška: 230m
  • Kilometr: 0.71
  • Obec: Žerčice, MB
  • Napájení: Svatojířský potok

Charakteristika

Rybník spadá do katastru obce Žerčice na Mladoboleslavsku a nachází se pod místním vrchem na severozápadním až severním okraji PP Jabkenicko. Hranice parku vede po hrázi rybníka. V severní až východní části rybníka jsou rákosiny. Rybník patří mezi malé až střední plochy v povodí sloužící mimo jiné k chovu ryb. Rybník zadržuje vodu v krajině, též zlepšuje místní klima zvýšením vlhkosti vzduchu. Je domovem mnoha živočichů a určitě příjemným místem i pro návštěvy lidí.

Přístupný je pěšinou z obce Žerčice a z druhé strany pak pěšinou, která navazuje na zpevněnou komunikaci vedoucí z obce Semčice. Případně napojující se pěšinou z obce Pečice, tedy od západu.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Jeden z větších rybníků se nachází jako před poslední rybník u ústí Svatojířského potoka do Vlkavy, severozápadně od obce Pěčice. Nachází se na okraji PP Jabkenicko, jeho hranice vede po hrázi rybníka. Jako ostatní v oblasti plní retenční funkci, slouží pro chov ryb, též jako útočiště pro živočichy i krajinný prvek zadržující vodu v krajině. Rybník je v nadmořské výšce 230m.