Erichův rybník

Erichův rybník je velmi malá vodní plocha nacházející se v Jabkenické oboře v lesní oblasti východně od obce Jabkenice na přítoku Jabkenického potoka. Tento přítok ústí do zmíněného potoka v rybníku Vidlák, který se nachází nedaleko.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 0.7ha
  • Nadmořská výška: 242m
  • Kilometr: 0.37
  • Obec: Jabkenice, MB
  • Napájení: bezejmenný přítok

Charakteristika

Tento velmi malý rybník má podobu umělé přehrady. Má velmi pravidelný obdélníkový tvar a pod jeho hrází vede hlavní lesní cesta v rámci obory. Takže přístup k němu označujeme za dobrý, avšak podléhá přístupnosti obory. Nachází se poměrně daleko od hlavního vstupu do obory. Rybník má dva přítoky, které se v něm tedy stékají. Nachází se velmi blízko rybníku Vidlák. U rybníka se také nachází odlesněná travnatá plocha. Pod rybníkem, pod jeho hrází se nachází malá nádrž podoby vany.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník s velmi pravidelným obdélníkovým uspořádáním břehů se nachází v Jabkenické oboře v lesní oblasti, dále od vstupu do obory východně od Jabkenic. Jde o nejmenší vodní ploch v tomto dílčím povodí i v celém povodí Vlkavy. Společně s dalšími vodními plochami v oblasti plní mnoho důležitých funkcí. Minimálně zadržuje alespoň nějaké množství vody, zvyšuje vlhkost a zlepšuje klima oblasti lesa. A dále slouží jako útočiště pro mnohé živočichy či jako zdroj vody pro další živočichy, žijící běžně na souši.5