Využijte jarní uklízení. Čištění 2021. Odpadky vytažené z Farského potoka u Šnepova.

Využijte jarní uklízení

Využijte jarní uklízení a pomozte přírodě zbavit ji odpadků, přes zimu se jich nahromadilo hodně a případně ty, které nebyly vidět nyní jsou. Než začne narůstat bylinné patro vegetace, je určitě na místě toho využít. Zejména na březích toků toto narůstá poměrně rychle a je bujné, proto nyní je jedinečná příležitost najít a sebrat zde odpad, který během jara opět nebude viditelný. Hlavní uklízecí den připadá letos na sobotu 1. dubna 2023, ale určitě není od věci uklízet neoficiálně a třeba i jednotlivě nějaká dílčí místa. Určitě uděláte dobře, když projdete po březích toků. Vyberete odpad dle možností z vody a seberete i ten, který se nachází na březích. Jedná se většinou co do úklidu o zapomínaná místa.

Po zvýšeném zimním průtoku a bez vegetace

Ideální dobou na úklid ve vodním toku a v blízkosti jeho koryta je právě současné období. Období, kdy je v korytu po vyšších průtocích během zimy a nyní počátku jara splaveno nejvíce odpadků. A zároveň v době, kdy ještě není narostlá vegetace jako jsou zejména různé byliny, včetně nepříjemných kopřiv. Tedy období, kdy se při úklidu nemusíme prodírat hustým křovím a hledat případně odpad hluboko ve vegetaci. Zapojte se nejen v oblasti povodí Vlkavy do úklidu, nejde o to zorganizovat velkou akci nebo samostatně projít velkou vzdálenost.  Cílem je přispět k úklidu nepořádku zejména v blízkosti vodních toků a to uklizením například jednoho místa. Existuje-li místo nebo místa, kam často a rádi k vodnímu toku chodíte, určitě stojí za to místo a jeho okolí občas uklidit. Nachází-li se tam samozřejmě nějaký odpad a věřte, že téměř na každém místě nějaký najdete.

Kde se v povodí Vlkavy vyplatí uklízet pravidelně?

Takových míst je více, veškerý odpad, který se dostane do vody stéká do dolní části povodí. V dolní části povodí přechází Vlkava do lužního lesa a dále ramenem Farského potoka do Evropsky významné lokality. Je zcela nepřijatelné, aby vodní tok v takové oblasti vypadal jako na obrázku 1 níže. výskyt odpadu by zde měl být maximálně eliminován. Tím se docílí jednak dbáním na to, aby se odpadky do toku nedostávaly. A to v celém povodí. Též se toho docílí precizním úklidem odpadků, které už se z nějakého důvodu do toku dostanou v horní části povodí.

Čištění 2021. Odpadky zachycené na okraji koryta Farského potoka.

Nové, máčející se nějaký ten čas, i staleté utopené. Tyto druhy odpadků z hlediska stáří se v toku Vlkavy, resp. Farského potoka vyskytují. Jde o odpadky, které se do toku dostaly v aktuálním roce. Tyto odpadky jsou nové a dobře se to pozná. Stejně tak se pozná na odpadcích, když se máčí ve vodě už nějaký ten čas. V těchto případech se jedná většinou o viditelné odpadky, které lze s vynaložení menšího či většího úsilí z vody vyndat. Tzv. staleté odpadky se nacházejí většinou pod hladinou či případně v bahnitých sedimentech, hlavně v tůních na Farském potoce. Tyto odpadky vidíme při větším snížení hladiny, tedy zejména v létě. Příjemný pohled to není. Případně není možnost je vidět nikdy. Odpadky v bahně uprostřed tůně bohužel většinou jednoduchým způsobem nevyndáme. Musíme případně čekat až se proudem vody dostanou do místa, kde to možné bude.

Poslední uklízení: září 2022. Informace o uklízení v dolní části Vlkavy najdete v článku Čištění 2021: Opět hromady odpadků.

Kde je opravdu bordel?

  • Dolní část povodí (zejména Farský potok a jeho tůně)
  • Stavidla v dolní části Vlkavy
  • Místa častého pobytu lidí
  • Místa s častým výskytem rybářů
  • Místa u areálů firem

Mezi místa častého pobytu lidí řadíme i stavidla. Lze k nim většinou zajet automobilem a tato místa lákají k pikniku a případně rybaření. V tom vůbec není problém, na tomto není vůbec nic špatného. Problém nastává a nezodpovědnost vzniká, když po odjezdu lidí zůstane veškerý odpad u vody či často ve vodě. Jde o veškerá stavidla, zvýšené množství odpadu najdete u Hronětic, kam ze silnice zajede byť na krátkou pauzu kde kdo. Třeba jen v autě něco sní či vypije a odpad vyhodí ven, proč by si ho měl vést s sebou že? Podobně ve Zbožíčku, kam se chodí i na hřiště. Velmi podobné je to ve Strakách.

Pobyt rybářů bohužel také působí zanechávání odpadu u vody, často obalů od rybářských potřeb nebo igelitových sáčků od krmení či vlastní svačiny rybářů. V jednom pytli nejsou, jsou pořádní rybáři, tedy ti správní. Ale bohužel i nepořádní, kteří by zasloužili opravdu tučné pokuty od stráže. Ale co stráž nevidí …

U areálů firem je také velmi hodně odpadu. Firmy totiž na pořádek nedbají, často ani na svém pozemku, natož za svým plotem či zdí. Ukázku vidíme v Čachovicích, kde Vlkava teče mezi Vlkavským rybníkem a jistým areálem. Z pozemku areálu se dostává do křovin s ním sousedícím různý odpad. Ten padá i do koryta toku Vlkavy, které se nachází nedaleko. Nejde zde ale jen o firemní pozemky, problém je i v případě pozemku obytného domu. Zde důrazně doporučuji lépe nakládat s odpadem a v rámci úklidových akcí napadané odpadky na březích toku a v okolí uklidit.

Do vody se dostává odpad ponechaný volně opravdu odkudkoli. I když je odpad zanechán dále od koryta toku, tak existuje vítr. Ten bývá často i silný a dokáže nejen velmi lehké odpadky přemístit na velké vzdálenosti.

Zapojte se do úklidu, ať už malého soukromého nebo do velké organizované akce. Když každý přispěje svým dílem do velké skládačky puzzle, tak bude v povodí Vlkavy celkem čisto. A nejen tam!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *