Hluboký rybník

Hluboký rybník na Ovčárenském potoce východně od obce Pěčice se nachází v soustavě rybníků na tomto toku a v zalesněné oblasti PP Jabkenicko. Najdeme ho poblíž osady Ovčárny.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 1.1ha
  • Nadmořská výška: 242m
  • Kilometr: 3.27
  • Obec: Pěčice, MB
  • Napájení: Ovčárenský potok

Charakteristika

Menší rybník obdélníkového až oválného tvaru se nachází v okrajové části zalesněné oblasti PP Jabkenicko. Plní též důležité funkce jako každá vodní plocha, bez ohledu na její rozsah a tedy výměru. U břehů rybníka se vyskytují rákosiny. Přes hráz vede místní lesní cesta směrem od osady Ovčárny, odkud lze k rybníku přijít. K osadě vede hlavní polní cesta. U cesty poblíž rybníka se nachází významný dub a to před Ovčárnami. Druhý dub najdeme při cestě směrem od osady za rybníkem. Přístupnost rybníka existuje i z druhé strany po lesní cestě a to buď z jiných lesních cest nebo přímo ze silnice mezi obcemi Ledce a Žerčice (od severu).

Při příchodu po této cestě se nejprve přechází Ledecký potok, poté se jde přes hráz rybníka Neřád na Svatojířském potoce. Při pokračování dále rovně po pěšině přijdete na hráz tohoto rybníka.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Hluboký rybník se nachází v zalesněné části PP Jabkenicko poblíž osady Ovčárny. Jde o malou vodní plochu plnící ale též veškeré základní účely. Dobře přístupný je od Pěčic po polní cestě a následně s odbočením na místní lesní cestu. Pěšina vede přes hráz rybníka, kousek od ní se nacházejí dva významné duby.