Dobrovická stoka

Dobrovická stoka jako tok s ne příliš libozvučným názvem je malý potok, který pramení v nejvyšší nadmořské výšce ze všech významnějších a pojmenovaných přítoků Vlkavy. Povodí sousedí na severovýchodě a východě s povodím Semčického potoka, na západě s povodím Dobrovky. Na severu se vyskytuje sousední povodí řeky Klenice. Zajímavostí toku je fakt, že protéká provozem cukrovarské výroby cukrovaru TTD v Dobrovici, odkud zřejmě jeho název.

Dobrovická stoka - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Dobrovice, místní část Bojetice, MB (na okraji obce)
 • Nadmořská výška pramene: 301m
 • Ústí: Vlkava – zprava (západně od obce Pěčice)
 • Nadmořská výška ústí: 217m
 • Délka toku: 4.86km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ∼ ústí napájecí strouhy z rybníka – převod vody z Vlkavy (0.24km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (0.64km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (1.34km)
 • ≈ nádrže v Dobrovici – cukrovar (2.37km)
 • ⊗ konec zatrubnění toku (3.08km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.92km)
 • ⊕ počátek zatrubnění toku (4.39km)
 • → PRAMEN TOKU (4.86km)

Shrnutí

Malý potok, kterým je Dobrovická stoka, odvádí také vyčištěné odpadní vody z provozu cukrovaru v Dobrovici. Odtud se dostávají v malém množství do povodí látky z této výroby. Tok pramení nejvýše z přítoků Vlkavy a to v nadmořské výšce 301m. Nepočítáme-li nádrže v areálu cukrovaru, tak se na toku nenacházejí žádné stojaté vody. Na konci ústí do toku kanál z Mlýnského rybníka u Pěčic, do něhož je voda přiváděna z Vlkavy.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako úřady města Dobrovice a obce Pěčice, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.