Jistebský rybník

Jistebský rybník nacházející se na Svatojířském potoce v severní části PP Jabkenicko stejně jako dalších šest rybníků je v soustavě na tomto toku největší.  Je významnou plochou v soustavě a plní stejně jako ostatní rybníky mnoho důležitých funkcí.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 7.3ha
  • Nadmořská výška: 233m
  • Kilometr: 1.3
  • Obec: Žerčice, MB
  • Napájení: Svatojířský potok

Charakteristika

Rybník obdélníkového tvaru je třetím rybníkem při postupu od ústí toku proti proudu. Rybník se nachází částečně v lese a to na okraji PP Jabkenicko. K jižnímu břehu přiléhá louka, k severnímu pole. Mírné zalesnění je u hráze a na vtoku potoka do rybníka. Tam následně navazuje v kaskádě další rybník a to rybník Neřád. Stejně jako ostatní plní mnohé důležité funkce. Je z pohledu ostatních ploch v povodí spíše větší zásobárnou vody, zlepšuje místní klima lesa a plní další podobné funkce, včetně ekosystémové.

Rybník je přístupný polní cestou od sousedních, ze směru od hráze lesní cestou od Pěčic i Žerčic. Z druhého směru pak lesní cestou od hlavní silnice vedoucí na Ledce ze severu. Z jihu pak od osad Ovčárny, kam se lze dostat zpevněnou cestou z Pěčic.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník je v tomto dílčím povodí největší s výměrou 7.3ha, patří mezi největší v povodí Vlkavy. Nachází se na okraji lesa a PP Jabkenicko v katastru obce Žerčice. Jde o oblast jižně od obce. Nachází se v kaskádě sedmi rybníků na Svatojířském potoce. Plní stejně jako ostatní mnoho funkcí, zejména retenční, krajinotvornou i rybochovnou.