Stavidlo Hronětice

Stavidlo Hronětice je první větší stavidlo v dolní části toku Vlkavy z oblasti Kostomlatska. Od ostatních z této oblasti se ovšem liší zejména tím, že nemá přístupovou lávku a není ovládáno pomocí řetězů zavěšených a ozubených kolech. Dále i čtyřmi přelivnými poli. Slouží ovšem opět pro vzdutí vody z hlediska různých účelů. Hlavním účelem je odběr vody a to požární vody (pro HZS) i vody pro zemědělské účely. Vzdutí vody mělo zejména dříve pravděpodobně i další účely.

Stavidlo Hronětice - ilustrace prvků a fotografie

Základní údaje

  • Výška pole/vzdutí: 82cm
  • Šířka pole: 175cm
  • Počet polí: 4
  • Nadmořská výška: 187m
  • Říční kilometr: 5.22
  • Účel: Vzdutí hladiny vody pro její odběr ze stanoviště u stavidla (pro HZS a zemědělce), plus další účely
  • Provoz: Trvale zahrazeno (do povodňového stavu)

Stavidlo Hronětice - vyhrazené při povodni 2013.

Vyhrazené stavidlo při povodni v létě 2013, již po rekonstrukci polí

Charakteristika

Stavidlo se nachází na severovýchodním okraji Kostomlatska u mostku silnice Lány-Hronětice místní části Šibice. Jde přibližně o 5.22km toku dle říční kilometráže. Stavidlo je v nadmořské výšce 187m. Na levém břehu toku zde navazuje na příjezdové stanoviště louka. Stavidlo se skládá jako jediné stavidlo ze čtyř dřevěných přelivných polí s ovládáním z levého břehu pomocí šoupátkové tyče zalité do betonového povrchu. Pod stavidlem se nachází betonový podklad s nízkým splavem.

Stavidlo je momentálně provozováno v režimu trvale zahrazeno a vyhrazuje se pouze při dosažení povodňového průtoku. Slouží pro vzdutí vody nad ním a její snazší odběr zejména ze stanoviště určeného pro hasičská vozidla nebo zemědělskou techniku. Vzdutí hladiny stavidlem zajišťuje i průsak vody do dříve průtočného Hronětického náhonu. Výška vzdutí oproti hladině bez zahrazeného stavidla je 82cm. Vzdutí stavidla se projevuje na toku přibližně po celou obec Hronětice. Majitelem a správcem stavidla je obec Kostomlaty nad Labem.

Stavidlo bylo rekonstruováno v roce 2013, kdy byla dřevěná výplň všech čtyřech polí včetně kovových upevňovadel vyměněna. Hradící pole byla mírně zvýšena a nahradila původní zchátralá pole, která byla v určitých částech poškozena vyříznutím. To se bohužel stalo po nějaké době i v případě nových polí. Dříve se v horních částech polí vyskytovaly konce kovových upevňovadel (fotografie níže). Za ty se četněji zachycoval unášený materiál. To byl zřejmě následek akce odstranění svrchních prken polí.

Stavidlo Hronětice - stav do roku 2012.

Stavidlo Hronětice v roce 2012 před rekonstrukcí

Shrnutí

První větší stavidlo na dolní Vlkavě má čtyři přelivná pole o šířce 175cm. Takže celkový přeliv přes stavidlo se odehrává v délce 700cm. Voda momentálně přetéká navíc kromě nižších průtoků i přes betonové plochy, v nichž je stavidlo zasazeno. Trvale uzavřeno je do dosažení povodňového průtoku a vyrovnání hladin nad a pod stavidlem dle měřidla umístěného na betonovém nosníku mostku silnice. Kromě nižších přelivů vody přejde přes stavidlo tokem běžně unášený materiál. Není zde tedy náchylnost na jeho zachytávání a ucpávání stavidla, vyjma větších větví.

Majitelem a správcem stavidla je obec Kostomlaty nad Labem.

Co mám dělat, když zaznamenám poškození stavidla? Určitě co nejdříve toto nahlásit správci a to podniku Povodí Labe. Napsat můžete i mě pomocí formuláře, já na patřičné místo nahlášení předám. Pokud jde o významné poškození, oznamujte toto bezodkladně. Nezkazíte nic, pokud nahlásíte problém úřadu obce Kostomlaty nad Labem, v jejímž katastru se stavidlo nachází. Návod kam a kdy hlásit problémy s kontakty najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.