Rybníky Horní a Dolní Židovka

Rybníky Horní a Dolní Židovka najdeme na úplném jihovýchodním okraji Jabkenické obory na zdrojnici Jabkenického potoka. Malé vodní plochy se nacházejí v zalesněném území rozsáhlé lesní oblasti Svatojířský les. V rybníku Horní Židovka je současně prameništěm tohoto malého potoka.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 0.23/0.25ha
  • Nadmořská výška: 262/256m
  • Kilometr: 0.99/0.67
  • Obec: Mcely, NB
  • Napájení: bezejmenný přítok

Charakteristika

Rybníky jsou v tomto dílčím povodí položeny nejvýše. Nacházejí se na jihovýchodním okraji Jabeknické obory a celého lesního komplexu. Rybník Horní Židovka je současně pramenem tohoto drobného toku. Malé vodní plochy mají obdélníkovou až oválnou podobu a jejich přístupnost je podstatně horší. Jednak se omezují na otevírací dobu obory a jednak k nim nevede žádná lesní pěšina. Vzhledem k tomu, že se nacházejí v oboře s chráněnou zvěří, není vhodné k nim mimo vyznačené cesty přistupovat. Určitě si návštěvu rybníků odpustíte, neboť primární je chránit zvířata žijící v oboře, která potřebují klid. Rybníky či spíše rybníčky se nacházejí mezi oblastmi Mcelský tuřez a Jalovčina.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Malé oválné až obdélníkové rybníčky se nacházejí na jihovýchodním okraji Jabkenické obory. Rybník Horní Židovka je prameništěm malého potůčku, který napájí další rybník a je zdrojnicí Jabkenického potoka, v jehož povodí rybníky leží. Přístupnost těchto vodních ploch je špatná, v rámci obory k nim nevede lesní pěšina. Vzhledem k ochraně zvěře není doporučeno k nim přistupovat lesem a chodit tak mimo vyznačené cesty. Příroda vám bude vděčná a vy můžete navštívit další krásná místa v rámci obory i mimo ni.