Web

Základní informace o tomto webu. Najdete zde informaci o jeho účelu, proč vznikl a existuje. Dále jaké informace poskytuje. Nacházíte se na webové stránce drobného povodí Vlkavy na Nymbursku. Tuto stránku provozuje pozorovatel a zájemce působící v oblasti tohoto povodí, zejména jeho dolní části. Má zájem nabídnout čtenářům veškeré informace o povodí, novinky a zajímavosti o povodí i o hydrologii či ekologii obecně. Tuto stránku provozuje na doméně svého zpravodajského webu o počasí, hydrologii a klimatologii obecně. O provozovali webu se dozvíte potřebné informace na stránce O autorovi.

Účel webu

Tato webová stránka má za úkol detailně informovat o drobném povodí Vlkavy ve středním Polabí. Uvádí geografické informace, hydrologické informace různého druhu. Jinými slovy se zaměřuje na situaci, složení, typ a hydrologický režim tohoto povodí. Seznamuje čtenáře se základními údaji jako je délka toku, plocha povodí či průměrný průtok, dále s přítoky, stojatými vodami, rameny či náhony, tůněmi, stavidly a dalšími vodními díly. Druhým typem informací jsou novinky a zajímavosti z povodí a aktuální stav zejména v dolní části toku, který je sledovaný, měřený a předpovídaný autorem. Mezi informace a novinky například patří negativní vlivy jako jsou ekologické havárie, výskyt odpadu (ekologie) a podobně. Ale také úpravy a opravy objektů, revitalizace toku a to plánované i proběhlé. Účelem je i publikace článků s tématikou týkající se povodí Vlkavy i hydrologie či ekologie ve vztahu k vodě a tokům obecně.

Mapa webu

Jaké informace aktuálně na webu najdete?

  • O webu (na této stránce aktuálně jste)
  • O autorovi
  • Povodí Vlkavy
  • Aktuální stav
  • Dokument

Na webové stránce se stále pracuje, proto mnohé informace budou v budoucnu ještě přidávány. Autor zpracoval cca v letech 2015 až 2020 obsáhlý dokument/brožuru o povodí Vlkavy. Tento na více než 150 stranách obsahuje veškeré informace o povodí a to od základních informací, průběhu toku, přes hydrologické poměry až po zásadní faunu a flóru žijící v oblasti. Většina informací jsou autorovy zkušenosti či znalosti. Pro některé informace autor použil zdroje (např. rybářské právo). Informace jsou doplněny o mnoho fotografií, náčrty a grafiku. Jde o fotografie malého formátu, které jsou v dokumentu a očíslované. Dále jde o celostránkové fotografie. Autor zapracoval své údaje z pozorování a měření za období posledních několika let, což platí i o fotkách. Dokument je ve formátu PDF a z této webové stránky bude k dispozici ke stažení. Dokument měl první vydání v roce 2020.

Dokument by měl být základem toho, co je možné o povodí vyjádřit. Měl by bohatě doplňovat tuto webovou stránku a poskytovat komplexní informace o povodí na jednom místě. V případě potřeby autor dokument v budoucnu aktualizuje a zapracuje do něj nové informace a poznatky.