Melicharovský rybník

Melicharovský rybník, který má vyloženě obdélníkový tvar, se nachází uprostřed lesa v PP Jabkenicko. Je v soustavě sedmi rybníků na Svatojířském potoce. Leží jihozápadně od obce Ledce v katastru této obce. Je druhým rybníkem na potoce od jeho pramene.

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 3.5ha
  • Nadmořská výška: 245m
  • Kilometr: 3.17
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: Svatojířský potok

Charakteristika

Uprostřed lesa se nachází rybník obdélníkového tvaru zvaný Melicharovský rybník. Svojí výměrou patří spíše k menším rybníkům v povodí Vlkavy. Břehy jsou porostlé rákosinami či trávou, zejména na počátku rybníka v oblasti vtoku přítoku, kde se nacházejí mírné mokřady. Objem zadržené vody činí 45 000m3.

Přístupný je po lesních cestách, k nimž vás přivedou dvě zpevněné lesní cesty z obce Ledce a ze silnice vedoucí z Ledců na Žerčice. Po týchž cestách lze přijít i od obce Jabkenice a po cestách i ze silnice II/279 od Seletic.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Rybník o výměře 3.5ha je druhým na Svatojířském potoce od pramene toku a patří spíše k menším až středním vodním plochám v povodí. Nachází se uprostřed lesa v PP Jabkenicko ve výšce 245m n.m., jako druhý rybník od pramene tohoto toku. Plní stejně jako ostatní funkce retenční, krajinotvornou, ekosystémovou či rybochovnou. Má podobu čistě obdélníku a přístupný je ze silnice spojující Ledce a Žerčice a po této i dalších lesních cestách se k němu lze dostat i z obce Jabkenice.