Ovčárenský potok

Ovčárenský potok je dalším významnějším přítokem Vlkavy v oblasti Svatojířského lesa, tedy v horní části toku. Název dostal podle osady zvané Ovčárny, která se nachází v rozsáhlých lesích jižně až jihozápadně od Ledců a západně od Seletic. Tok sousedí na severu a severovýchodě s povodím Svatojířského potoka a na jihu s povodím Jabkenického potok, na jihozápadě pak s povodím bezejmenného toku. Tento tok je pro komplexnost dán do souvislosti s tímto tokem. Pramení totiž poblíž pramenů zdrojnic a přítoků toku Ovčárenského potoka, jen není součástí tohoto toku (neústí do něho). Teče více k západu a ústí samostatně do Vlkavy. V povodí Ovčárenského potoka se vyskytuje mnoho rybníků, tok patří k těm s největším počtem rybníků v celém povodí Vlkavy.

Ovčárenský potok - ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Seletice, NB (v lese západně od obce)
 • Nadmořská výška pramene: 270m
 • Ústí: Vlkava – zleva (východně od Pěčic, poblíž Mlýnského rybníka II)
 • Nadmořská výška ústí: 220m
 • Délka toku: 6.0km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ∼ ústí pramene bez názvu (0.47km)
 • ≈ Obecní rybník (1.29km)
 • ≈ Oborní rybník, ∼ ústí pramene bez názvu (1.79km)
 • ≈ Malopěčický rybník (2.16km)
 • ≈ Hluboký rybník (3.27km)
 • ∼ ústí toku bez názvu (3.58km)
 • ≈ Ženský rybník (4.23km)
 • ∼ ústí toku bez názvu (4.52km)
 • → PRAMEN TOKU (6.0km)

Stojaté vody

Na Ovčárenském potoce se nachází pět rybníků, další čtyři se nacházejí na jeho přítocích. Celkem se v tomto povodí nachází devět rybníků. Na bezejmenném toku sousedícím s tímto povodím se nacházejí dva rybníky. Zadržení vody v krajině, krajinné prvky a chov ryb jsou též základními účely jejich vybudování a udržování dodnes.

 • Obecní rybník: výměra 5.2ha, nadmořská výška 226m
 • Oborní rybník: výměra 3.0ha, nadmořská výška 228m
 • Malopěčický rybník: výměra 3.2ha, nadmořská výška 230m
 • Hluboký rybník: výměra 1.1ha, nadmořská výška 242m
 • Ženský rybník: výměra 0.4ha, nadmořská výška 256m
 • Pařezový rybník: výměra 0.4ha, nadmořská výška 242m
 • Rybník Orlík: výměra 0.5ha, nadmořská výška 256m
 • Rybník Šenkýř: výměra 2.5ha, nadmořská výška 221m
 • Rybník Zachtov: výměra 2.2ha, nadmořská výška: 222m

Shrnutí

Ovčárenský potok je významnějším přítokem Vlkavy a povodím s významnou retencí vody pomocí rybníků v lesní oblasti. Největším rybníkem v povodí je Obecní rybník s výměrou 5.2ha. Většina rybníků je přímo na Ovčárenském potoce, další jsou na jeho přítocích. Jihozápadně se nachází samostatný vodní tok bez názvu, na kterém jsou dva rybníky. V přehledu a popisu byl zařazen k povodí Ovčárenského potoka, avšak do tohoto povodí nespadá.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Jabkenice a Pěčice, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.