Rybníky Ledce

Rybníky Ledce se nacházejí v obci Ledce a považují se za počátek toku Vlkavy. Jinými slovy výtok ze druhého rybníka je považován za počátek toku Vlkavy. Rybníky mají ale napájení v podobě několika pramenů, které jsou úplným počátkem toku Vlkavy. V obci jsou tři rybníky, z nichž jeden nemá přiřazen název. Zbývající dva nesou názvy Návesní rybník a Mlýnský rybník I. Tomuto rybníku byl pro účely informací na této stránce přiřazen název s římskou I, neboť se na Vlkavě nachází ještě jeden rybník téhož názvu.

Vlkava, Návesní rybník v obci Ledce.

Stavidlo a pohled na Návesní rybník z hráze situované na západ

Ikona informaceZákladní údaje

Návesní rybník

  • Výměra: 0.45ha
  • Nadmořská výška: 256m
  • Kilometr: 35.6
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: prameny Vlkavy

Mlýnský rybník I

  • Výměra: 0.45ha
  • Nadmořská výška: 253m
  • Kilometr: 35.5
  • Obec: Ledce, MB
  • Napájení: prameny Vlkavy

Charakteristika

Návesní rybník je prvním rybníkem, který se nachází na pramenech Vlkavy. Ty do rybníka přitékají ze severovýchodu až jihovýchodu. Svedeny jsou do trubek pravděpodobně z okolí a vyskytují se pod obcí nebo případně i ve výše položených oblastech za obcí. Jde o malý rybníček v obci. Odtok se odehrává ihned do následujícího rybníka.

Mlýnský rybník s označením I se nachází ihned pod Návesním rybníkem v severní části obce Ledce. Je velikostí shodný jako první rybník. Právě výtokem z tohoto rybníka oficiálně začíná tok Vlkavy. Odtok se odehrává směrem na západ. Hladina vody rybníka je během léta často porostlá okřehkem či další vodní kvetenou. Mezi těmito rybníky jižně se nachází třetí, o více než polovinu rozlohy menší, rybníček a tento je bez oficiálního názvu. I tento napájí pramen a přepad se odehrává též do Mlýnského rybníka, kde se prameny tedy stékají.

Přístupnost rybníků je velmi dobrá, neboť jsou tyto přístupné komunikacemi přímo z obce.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníků čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníků. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

První retence vody se odehrává na toku Vlkavy ihned na jeho počátku prostřednictvím malé soustavy rybníky Ledce. Tedy ještě před oficiálním počátkem toku. Četné prameny napájí rybníčky v obci Ledce, čímž souhrnně (na odtoku z posledního) vzniká Vlkava. Prameny mají co do vodnosti, větší vydatnost a to i na sklonku léta a začátku podzimu. Můžeme tedy říci, že na počátku toku Vlkavy je samozřejmě pramen, oficiálně rybník.