Rybníky na Ovčárenském potoce

Rybníky na Ovčárenském potoce jsou spíše malé nebo velmi malé vodní plochy. Vyskytují se přímo na potoce nebo na jeho přítocích a v oblasti PP Jabkenicko ve Svatojířském lese. Náčrt mapy níže ukazuje jejich polohu v povodí. Výpis dále jejich přehled s odkazy na stránky s dalšími informacemi o každém z nich. V informacích zájemce čtenář najde výměru, lokalitu a dostupnost rybníků či kilometr toku, kde leží. Zpočátku jde o velmi malé rybníčky, ke konci toku se vyskytují o něco větší vodní plochy.

Celkem se v povodí nachází 8 rybníků. Pořadí podle kilometráže se uvádí od počátku toku, čímž se míní ústí toku do jiného. V tomto případě se kilometry počítají od ústí potoka do Vlkavy.

Ovčárenský potok - ilustrace povodí a objektů.

Rybníky na Ovčárenském potoce

 • Obecní rybník
 • Oborní rybník
 • Malopěčický rybník
 • Hluboký rybník
 • Ženský rybník
 • Orlík
 • Pařezový rybník
 • Morní Matějovka

⇒ Podrobnější informace o konkrétním rybníce najdete na dalších stránkách po kliknutí na patřičný odkaz.

Velikost rybníků

Pro obecný přehled uveďme hlavní statistiky. Jde zejména o velikost rybníků, která se většinou určuje podle výměry udané v hektarech (ha). I zde se podle tohoto budeme řídit a rybníky třídit podle výměry.

 • Nejmenší rybník: 0.3ha (Horní Matějovka)
 • Největší rybník: 5.2ha (Obecní)
 1. Obecní rybník (5.2ha)
 2. Malopěčický rybník (3.2ha)
 3. Oborní rybník (3.0ha)
 4. Hluboký rybník (1.1ha)
 5. Pařezový rybník (0.4ha)
 6. Horní Matějovka (0.3ha)

Závěr

Ovčárenský potok se délkou toku i vodními plochami podobná sousednímu Svatojířskému potoku. V kaskádě se na něm nachází několik vodních ploch, o něco menších než na uvedeném sousedním toku. Plochy též ale plní nezastupitelné funkce, vedle zadržení vody v krajině a zlepšení klimatu jde o domov mnoha živočichů a zlepšení podmínek rostlin v lese. Povodí je dílčím povodím Vlkavy a jde o jeden z jejích důležitých přítoků v pramenné horní části. Všechny rybníky se nacházejí v oblasti PP Jabkenicko kolem osady Ovčárny a větší vodní toky mimo zalesněnou část tohoto území.