Ledecký potok

Ledecký potok je prvním významnějším a pojmenovaným levostranným přítokem Vlkavy ve směru od pramene toku. Do ústí tohoto potoka se vlévá do Vlkavy pouze její druhá zdrojnice kousek za prameništěm, tedy za obcí Ledce a jeden malý pramen. Ledecký potok je menší potok, který teče v severní okrajové části oblasti Svatojířského lesa. Ohledně této zalesněné oblasti jde o jeden ze čtyř toků, které jsou zároveň důležitými přítoky Vlkavy. Název toku byl zvolen podle obce Ledce, po jejímž jižní okraji tento potok teče. Vlkava teče severně přímo z centra obce. Potok pramení o něco východněji než Vlkava. Na potoce se nachází kaskáda malých rybníků. Tok nemá žádné přítoky.

Ledecký potok, ilustrace povodí a objektů.

Základní údaje

 • Místo pramene: Ledce, okr. MB (v poli, jihovýchodně od obce)
 • Nadmořská výška pramene: 275m
 • Ústí toku: Vlkava – zleva (v poli jihozápadně od obce Prodašice a jihovýchodně od obce Ledce)
 • Nadmořská výška ústí: 242m
 • Délka toku: 5.15km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO VLKAVY (0km) ⇓
 • ≈ Kopecký rybník (1.66km)
 • ≈ Rybník Bumbálek (2.35km)
 • ≈ Konopný rybník (2.84km)
 • ≈ Písečný rybník (3.67km)
 • ∼ ústí bezejmenného pramene (4.0km)
 • → PRAMEN TOKU (5.15km)

Stojaté vody

Na Ledeckém potoce se nacházejí čtyři menší rybníky. Ty plní důležitou funkci retence vody jednak v povodí tohoto drobného přítoku i v povodí horní Vlkavy. Též se užívají k chovu ryb, jsou samozřejmě také krajinotvornými prvky. Nacházejí se na severním okraji Svatojířského lesa jižně od obce Ledce případně v úplném jižním okraji obce.

 • Kopecký rybník: výměra 0.5ha, nadmořská výška 244m
 • Rybník Bumbálek: výměra 0.35ha, nadmořská výška 252m
 • Konopný rybník: výměra 1.1ha, nadmořská výška 258m
 • Písečný rybník: výměra 2.0ha, nadmořská výška 264m

Shrnutí

Povodí Ledeckého potoka je malým povodím, délka toku činí 5.15km. Sousedí na severu s Vlkavou a na jihu a jihozápadě s povodím Svatojířského potoka. Na východě pak se sousedním povodím Mrliny. Vyznačuje se na svou velikost velkým počtem menších rybníků. Z nich je největší Písečný rybník s výměrou 2.0ha. Vyjma jednoho malého pramene nemá tento tok žádný přítok.


Co mám dělat, když na toku zjistím problém? Nenechat to být, záleží ovšem o jaký problém jde. Nahlásit ho můžete v každém případě mě a využít k tomu nahlašovací formulář. Nahlásit můžete problém i rovnou správci toku Povodí Labe. Nebo obecnímu úřadu Ledce, v jehož katastru se vodní tok společně s horní částí samotné Vlkavy nachází. Návod a kontakty na další instituce najdete na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.