Vlkavský rybník

Vlkavský rybník je největší vodní plochou v celém povodí Vlkavy. Nachází se na Vlkavě mezi obcemi Čachovice a Vlkava. Přímo přiléhá k obci Vlkava. Napájen je pramenem zvaným Vlkavský. Ten vyvěrá v lese na svahu, severně od obce Vlkava. Rybník slouží zejména k chovu ryb a velmi často dochází k jeho podzimnímu vypouštění a následnému výlovu. Vypouštění trvá delší dobu a významněji ovlivňuje průtok Vlkavy pod Čachovicemi.

Rybníky. Vlkavský rybník na Vlkavě u Čachovic.

Pohled na Vlkavský rybník ze západního břehu – cesty mezi rybníkem a korytem Vlkavy

Vlkavský rybník - čeřidlo.

Pohled na rybník z hráze (silnice po ní vedoucí) a na čeřidlo v činnosti pro okysličování vody – během léta častá situace

Ikona informaceZákladní údaje

  • Výměra: 17.4ha
  • Objem zadržené vody: 320 000m3
  • Nadmořská výška: 200m
  • Kilometr: 16.7
  • Obec: Vlkava/Čachovice, MB
  • Napájení: Vlkavský pramen

Charakteristika

Velká vodní plocha od sebe odděluje obce Čachovice a Vlkava. K jeho založení došlo na počátku 16. století. V polovině tohoto stolení došlo k vybudování mlýna pod rybníkem. Prošel střídáním majitelů a činnost ukončil v roce 1877, kdy přešel do majetku cukrovaru. Vlkavský rybník je v koncové části rozdělen hrázkou, po které vede zpevněná cesta. Dříve šlo o úzkokolejnou řepařskou dráhu, vedoucí z Vlkavy do Mečíře s odbočkou do Oskořínku u Nymburka. Části rybníka jsou spojeny propustkem s mostkem, po němž vede cesta. Rybník napájí Vlkavský pramen, který vyvěrá východně od obce Vlkava na zalesněném svahu, u silnice Vlkava-Loučeň. Do rybníka v severní části ústí další malý pramen, který vyvěrá u silnice I/38 a je sveden do roury. Dříve byl rybník napouštěn přivaděčem z Vlkavy, vedoucím od obce Bratronice, nacházející se severně. Dnes se voda do rybníka čerpá z Vlkavy vedle rybníka.

Západní břeh rybníka je zalesněn, současně se zde nachází koryto Vlkavy. Mezi rybníkem a korytem Vlkavy vede místní pěšina. Po hrázi rybníka vede komunikace spojující obce Vlkava a Čachovice, která odbočuje ze silnice I/38.

Rybník se potýká v letním období zejména při horkém a suchém počasí s přemnožením sinic (viz fotografie). Pramen, který během léta navíc slábne, je nedostatečným přítokem. V rybníce se neodehrává cirkulace vody. Ve významně suchých obdobích dochází k zaklesávání hladiny rybníka, napájecí pramen ztrácí vodnost. Ve vodě klesá množství kyslíku, proto nutno uvádět během léta do provozu elektrické čeřidlo pomáhající kyslík do vody přidávat. V současné době hospodaří na rybníku Rybářství Chlumec nad Cidlinou, akciová společnost.

Myslete na ekologii

Udržujte u rybníka čistotu při každé své návštěvě. Přinesené odpadky vzniklé při vašem pobytu u vody si, prosím, odneste a dejte tam, kam patří. Nepoškozujte okolní přírodu, ani objekty rybníka. Pokud zde objevíte odpad nebo poškození či jiný problém, určitě to nenechte být. Vše můžete hlásit mě přes kontakt. Zejména nepořádek určitě nahlaste na obecní úřad obce, spravující toto území. Poškození díla či obdobný problém správci toku. Návod jak na to s kontakty na instituce nabízím na hlavní stránce webu.

Shrnutí

Největší vodní plocha v povodí Vlkavy o výměře 17.4ha se nachází mezi stejnojmennou obcí Vlkava a obcí Čachovice v jižní části Mladoboleslavského okresu. Vodní plocha slouží k chovu ryb, konají se zde pravidelné výlovy. Před nimi se odehrává vypouštění rybníka, což dále na toku Vlkavy ovlivňuje průtok. V rybníku se zadržuje 320 000m3 vody. Vypouštění probíhá v říjnu až na začátku listopadu. Vodní plocha plní též funkci krajinného prvku a biotopu, jde o obecné zadržení vody v krajině, což je velmi potřebné.