Mlynařice

Mlynařice je samostatný vodní tok v podobě potoka, který vzniká průsakem z Vlkavy u obce Vápensko. U obce najdeme poblíž silnice Hronětice-Vápensko mokřad, pod silnicí je položená roura. Voda odsud ovšem neodtéká. Dnes prosakuje a hlavní pramen se vyskytuje dále v poli směrem k Milovicům. Tam Mlynařice skutečně průsakem v písčitém podloží pramení. Teče k západu a přivádí vodu do oblasti kolem Lysé nad Labem. Nepřekonává žádné velké převýšení, teče zvolna nížinou Polabí. Další průsaky vody se odehrávají zřejmě pod kopcem Stratov. Z významnějších Doubravský potok. Tato voda je svedena stružkami přes Lysou nad Labem a společně s dalšími prameny do Labe. Tok Mlynařice přivádí vodu například do oblasti mokřadu Hladoměř u Staré Lysé. Teče okolo a odvodňuje významnou přírodní oblast Hrabanovská Černava (NPR) severně od Lysé nad Labem.

Tok nepatří do povodí Vlkavy, jen s ním určitým způsobem souvisí. Jde o nepřímý převod vody jiným vodním tokem. Jen koryta toků nejsou přímo spojena, ani se převod vody neodehrává regulovaně.

Základní údaje

 • Místo pramene: Vápensko u Kostomlat nad Labem, NB (v poli u obce)
 • Nadmořská výška pramene: 190m
 • Ústí: Labe – zprava, (strouha jezera Řehačka)
 • Nadmořská výška ústí: 172m
 • Délka toku: 17.9km

Trasa toku

 • ⊥ ÚSTÍ DO LABE (0km)
 • ∼ ústí Černavy (1.13km)
 • ≠ advadukt + převod vody Černava (3.05km)
 • ∏ železniční trať 232 (3.28km)
 • ∼ ústí pramene bez názvu (3.38km)
 • ∏ železniční trať 072 (4.02km)
 • ≈ mokřad a tůně Hladoměř (6.28km)
 • ∼ ústí pramenů bez názvu (9.39km)
 • ≈ tůně a mokřady Josefov – Benátecká Vrutice-Milovice (11.37km)
 • ∏ železniční trať 232 (13.55km)
 • ∼ ústí pramenů bez názvu (16.18km)
 • ∼ PRAMEN TOKU (17.9km)

Stojaté vody

V povodí Mlynařice se nacházejí menší vodní plochy, zejména mokřady a umělou činností vytvořená jezera. Jde o tůně Josefov u Milovic, dále o mokřad Hladoměř u Staré Lysé s vytvořenými jezírky dobývací činností. Též jde o průtočný rybníček v Karlově u Byšiček na hlavním přítoku toku v dolní části.

 • Tůně/mokřad Josefov
 • Tůně/mokřad Hladoměř
 • Rybníček Karlov: výměra 0.2ha, nadmořská výška 178m

Shrnutí

Mlynařice je samostatné povodí, které odvádí vodu z oblasti kolem Milovic přes Starou Lysou a oblasti západně od Lysé nad Labem. Tok vzniká průsakem z Vlkavy u Vápenska. V horní části nemusí být v horkých letech vodný, v dolní je vodný vždy. V povodí se vyskytují menší stojaté vody v podobě mokřadů a uměle vytvořených vodních ploch v podobě tůní. Voda je odvedena k Byšičkám, kde u osady Řehačka tok ústí do spojovacího kanálu jezera Řehačka s Labem, tj. ústí do Labe a to zprava. Jediným významnějším přítokem s názvem je Černava. Tok obtéká vrchy Na Lysku a Stará Lysá. Na toku se nacházejí dvě významné mokřadní oblasti. Ty slouží k zadržení vody v krajině, podmáčením části krajiny jsou dány ideální podmínky pro růst určitých rostlin a život určitých druhů živočichů.

Co mám dělat, když na toku objevím problém? Dobře uděláte, když si to nenecháte pro sebe. Pomoci problém odstranit je důležité, nahlaste mi ho pomocí formuláře. Záleží na typu a místě problému. Povodí Labe jako správce toku vaše hlášení též přijme. Stejně jako obecní úřady obcí Kostomlaty nad Labem (prameniště), Stará Lysá a města Lysá nad Labem, v jejichž katastru tok teče. Návod nabízím na úvodní stránce Web Řeka Vlkava.